Når Hjertet Græder

Præsenteret her 15. februar 2015

Når hjertet stadigvæk græder = hvad gør man så ???

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Jeg vil mindes.

Rolf Slot-Henriksen in memoriam, 1. del. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gOSfE5rg3Oc
22/05/2013 - Uploadet af Medie1dk
Sognepræst Rolf Slot-Henriksen, Bredballe ved Vejle, døde i maj måned 2012. Han grundlagde ...
 
 

 

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf sloth henriksen

Flere billeder af rolf sloth henriksen

 

7


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

  • https://siaddk.wordpress.com/2012/.../nekrolog-vor-tids-kaj-munk-er-do...
     
    05/05/2012 - Danmark har mistet en af sine største forsvarere og beskyttere, formanden for Dansk Kultur. Rolf Slot-Henriksen afgik ved døden natten mellem ...
     

  den blå anemone - YouTube

www.youtube.com/watch?v=c2Hd_aJAGAk
18/12/2009 - Uploadet af k2yasmin
Sangen "Den Blå Anemone" af Kaj Munk. TEKST:
Hvad var det dog der skete? Mit vinterfrosne hjertes ...
 

 

Danmarks Kultur-erklæring

 af Rolf Slot-Henriksen 

www.danskkultur.dk 

Se Danmarks højtider under overskriften 

mærkedage

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

www.Medie1.dk

 

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

 

© Dejlig er den himmel blå - DR Pigekoret - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=HxPnn31lKVE
24/11/2014 - Uploadet af mugge62
... this short version (7 verse) fr. 1853 below this text: Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå ...

 

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

Rolf Slot-Henriksen

www.FortidensJelling.dk

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægge yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

Præsenteret her i 2014.

Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 www.forfulgt.dk 

 http://www.sabbat-kristne.dk/390099037 

 Nu lidt Danskhed i form af lidt

Dansk Musik

www.Kulturpartiet.dk

 


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.


 Martin Luther - Wikipedia, den frie encyklopædi

2017 - 500 år efter Luther!

Billeder af martin luthers teser

 

 Flere billeder af martin luthers teser

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379977 

Jeg vil lige bemærke = her i 2015 = at jeg ikke er

Katolik

 Saxo-Poul

 


Ove synger: Sorte Rudolf - YouTube

www.youtube.com/watch?v=qhgVMEgytWI
29/11/2010 - Uploadet af Leif Green Petersen
Musik: Robert Norrby Svend Emme akkompagnerer på klaver. Om Sorte Rudolf kan danse? Ja, det ...

 Kan Præster Glemme  ???

 John Wycliffe - Wikipedia, den frie encyklopædi

Jan Hus - Wikipedia, den frie encyklopædi

www.Google.dk

Ulrich Zwingli - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Hieronymus - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

William Tyndale - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/William_Tyndale Oversæt denne side
 
Hop til Impact on the English Bible - William Tyndale was an English scholar who became a leading figure in Protestant reform in the years leading up to ...

  Kan Præster Glemme = at fortælle deres

Konfirmander  Konfimander

 Det Nødvendige om Reformationen ???


 Det bør bemærkes = at det oprindeligt var Katolske Kristne = der gjorde oprør imod den Katolske Kirke for cirka 500 år siden - fordi de mente forkyndelsen ikke stemte overens med Bibelens budskaber.

Så oprindeligt var det Katolikker = der gjorde oprør = mod den katolske kirke i Rom. Som

Evangelisk-Luthersk Kristen

siger jeg derfor

Tak )

til disse modige Katolikker = der har gjort oprør mod = Pavens falske forkyndelse af Bibelens indhold.

Desuden siger jeg også

Tak )

til  de nulevende Katolikker = der har skiftet = fra den Katolske tro = til at blive Bibeltro Kristne.

 Tak )

med venlig hilsen Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

www.Tro-eller-overtro.dk 

 


 

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - YouTube

www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXUDel
Delt på Google+ Se indlægget.
07/05/2011 - Uploadet af kytekuttertv
The saints of God being martyred was foretold in Revelation. Learn some of the techniques used by the ...
 

Flere videoer for .Inquisition Torture Tools Of The Vatican . »

Det er svært at overvinde en fjende - hvis vi ikke er Parat til - at erkende ubekvemme Sandheder. Så ved vi jo ikke - hvordan vi er angrebet med Krigslist - eller hvordan krigslisten fungerer - på  disse 7 områder  - eller - hvis disse angreb koordineres gennem lovgivning - af Politikere = der er indsat af en erobringsmagt = til at regere over National-statens indbyggere.

Det er svært for en Nationalstats befolkning = at overskue den Politiske sitivation - når det arbejdende folk = er udsat for massiv Censur.

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Både lokalt og Globalt = inden for disse overordnede områder =

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militært - Kulturelt - medie-Censur.

 

Spanish Inquisition Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=mwWXEV7MHgc
03/03/2013 - Uploadet af itis4peace
Spanish Inquisition Documentary. itis4peace·18 ... The Spanish Civil War : Documentary on the Brutal Reality ...
 

Jeg vil lige bemærke at = Professor Walter Veith = også er tidligere Katolik.  

Foredrag af Professor = Walter Veith

 

► 2:54► 2:54 

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

 


 

 

History of the Jesuits the NWO by Eric Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=un4o2OYzaMQ
Dec 8, 2014 - Uploaded by Providence
History of the Jesuits the NWO by Eric Phelps ... Hagmann & Hagmann report host Eric Jon Phelps - The ...

 


De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Jeg er ikke ( Katolik ) Saxo-Poul

www.Tro-eller-overtro.dk

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 04:18

Ali ste poslovni človek ali izvajalca, Politiki ali Pastor in želite postati velik, zmogljiv in znana v svetu, se nam pridružite, da postane ena od danes naši uradni član ste se daje idealno priložnost, da obiščete Iluminati in njegov zastopnik po tem, ko

...
06.11 | 14:12

Hvorfor omtaler regeringen m.fl. ikke de 3 andre forbehold. Det hele skal skjules omkring politi og retsvæsen. Norge og Schweitz er heller ikke med i politi m.m

...
03.08 | 05:32

silahkan kunjungi kami
http://petershephoto.blogspot.com/

...
27.12 | 00:58
Hej Erling og Mads har modtaget 1
Du kan lide denne side