Tjekkiet

www.sabbat-kristne.dk/243947134


Návrh smlouvy o muslimské charterové

 
Sam Solomona

 
Předmluva Gerand Batten

 
UK Independen Party


MEP pro Londýn

  
1. vydání - prosinec 2006 opravené vydání - duben 2007

Díky


Vyjadřuji vděčnost všem, kteří přispěli k tomuto návrhu charty. Děkuji těm, kteří čtou a přispěl k editaci a všechny ty, kteří dali návrhy a doporučení, se zvláštním díky Paul Diamond, jejichž právní kvalifikace byla neocenitelná.

 
Teď víc indebred na Gerard Batten poslanec Evropského parlamentu za jeho laskavost, vedení, upřímnost a veškerou jeho pomoc.

 
V neposlední řadě můj kolega a výzkumník estemed Al Maqdisi, že je prostě nepostradatelný.

 
Sam Solomon v prosinci 2006

Předmluva


Západoevropská pohled og náboženství, dosáhl po staletích krveprolití, konfliktů a rozdělení, je to, že náboženství je věcí soukromého přesvědčení a svědomí. Islámští fundamentalisté nesdílejí tento názor. Nevěří ve stavu národa, demokracie, rovnosti žen či tolerance. Oni věřit v islámské teokracie, univerzální muslimské společnosti, politické Umma založené na pravidle, podle Koránu a sunny.

Tyto názory jsou prostě neslučitelné se západní liberální demokracií, a my jsme viděli, že tyto extremistické názory mohou vést, například v Afghánistánu a Íránu. Západ byl neuvěřitelně laxní rozpoznat hrozbu pro svoji bezpečnost, svobody, hodnot a soudržnost socity od islámského fundamentalismu. Londýn Teroristické zvěrstva v červnu roku 2005 ukázal, jak nebezpečné tyto názory mohou být. Hrozba představovaná islámského terorismu je Commen pro většinu, ne-li všechny evropské země.

Islámští fundamentalisté však také významné zisky v propagandistické válce tím, že přesvědčí mnoho nemuslimů, že oni jsou skutečnými zástupci islámu, zatímco oni nejsou. Drtivá většina muslimů a nemuslimů setkat v každodenním životě, vlády jsou slušné, slušný, dodržující zákony a hardworking.Western societis musí jim nabídnout svou podporu, když stál pevně proti extremistům.

Významným krokem v tomto procesu je Sam Solomon navrhla Chartu dohody muslimů. Charta umožňuje muslimy ze všech pramenů víry, aby bylo jasné, že oni odmítnou ty extremistické interpretace jejich náboženských textů, které podporují nebo omluvit násilí a přinést islám do konfliktu s moderním světem. Říká, že chtějí mír-milující lidi. Velmi doufám, že tyto skupiny tvrdí, že reprezentovat muslimy rozhodnete podepsat a políbil ji.

Gerard Batten MEP 12. 2006

Úvod
 
Je-li islám je náboženstvím míru, jak je znázorněno na muslimské komunity a jeho duchovenstvo a teroristické činy spáchané ve svém názvu, jsou akty několika zavádějící lidí, kteří nepochopili a misinpreted jeho učení, pak zcela Islaqm nevinný násilí a terorismu, které je někdy přičítán.

Proto, extrapolace z této premisy, měli bychom očekávat, že ve světle současné hrozby terorismu spáchané někteří ve jménu islámu, než faitful a umožnila vědcům a odborníci nazývají obecné konference svého Ulama, School of islámských náboženských učenců, aby diskutovat o těchto ustanovení, jak je stanoveno v této listině. Měly by mít žádné námitky proti bytí signatáře a potvrzení jeho obsah jak v dopise a ducha ve jménu islámu a pro blaho svých hostitelských společností a že lidstvo jako celek.

Vyzýváme organizací, které zastupují islámskou víru jako Evropské rady Tatwa, Muslimské rady Británie, Al-Azhar, Organizace islámské konference, muslimským světem ligy a všech jejích Affiliatis, národních a islámských organizací International, schválit a podepsat Chartu navrhovaný jako příklad pro všechny evropské Muslimss.

Předpokládá se, že muslimští vůdci by se shodují, že někdo deviatis cesta Charty by šly na non-islámské způsobem, a tudíž jako osoba by být považován za vyvrhele v náboženství islámu; Tak non-muslim.

Předpokládá se, že přinejmenším všechny evropské muslimští vůdci a instituce jak na národní, tak na evropské úrovni bude signatáři této Charty jako první vyjádření o svém úmyslu nLive v klidu ve svých hostitelských zemích, jak dodržují zákony a mír-milující a prosazování míru komunity v jejich non-muslimskými sousedy.

Bez ohledu na jejich skutečné stížnosti vnímány ty musí být řešeny prostřednictvím náležitých kanálů, a nikoliv prostřednictvím násilí a terorismu.


 
Návrh smlouvy o muslimské charterové

 
preambule

My, níže podepsaní reprentatives muslimských komunit v naší schopnosti jako vedoucí na různých úrovních, jako muftí, ulemas, imámů, komunitních vůdců, vedoucích islámských madras, muezzinů, Mazuns a všech dalších islámských příslušných služeb, včetně těch, které myslitelů a volné vůdci OGF neziskových organizací, stejně jako SOP (neziskové organizace), vedoucí mládeže a ženské skupiny a vůdci na všech úrovních islámských institucí spáchat vám dodržovat, podporovat, a respektují tyto propagata Články v literou i duchem Charty muslimské porozumění.

Zavázali jsme se k podpoře a prosazování mírového soužití přes Europa v duchu bratrství mezi všemi lidstva ošetřujícího vše jako rovný s rovným v souladu se zásadami vyhlášenými v Chartě OSN, Deklarace OSN Nations'Universal Lidská práva (rozlišení 217 Valného shromáždění (III) z roku 1948), a Spojené Nations'International Covernant o občanských a politických právech (1966).

Ten, kdo poruší některý z výkazů a Artic níže detaiiled bude považován za osobu před domem islámu a musí být odsouzen jako non-muslimský a najde v muslimské komunitě žádnou ochranu.

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 1

Budeme respektovat všechny ostatní non-muslimské náboženství v slovem i skutkem vydáním jasnou fatwu zakazující s okamžitou účinností:

a) použití síly a násilí všeho druhu proti stoupenci všech náboženství any'or nemuslimové

b) vydání hrozeb prostřednictvím jakéhokoli náboženského fatwa hrozí násilí vůči institucím nebo zavraždění jednotlivců či skupin a stoupenci jiných náboženství, kteří mohou být sídlem v postižených oblastech nebo jakékoliv jiné zemi, že je to muslimská většina nebo jiné

c) použití síly v jakékoliv podobě pro všechny odhadované nebo skutečné rozhořčení

d) usmrcování nebo na civilisty ze všech civilních institucí 2 v islámských a neislámských zemích jako prostředek a způsoby, jak se vypořádat s jedním z našich stížností.


Návrh smlouvy o muslimské charterové


Článek 2

Jsme wil respektovat a ctít všechny civilizace, kultur a tradic jiných národů a lidí bez ohledu na jejich etnické nebo náboženské pozadí.

Toho bude dosaženo zavedením jasného vzdělávací program, přes všechny islámských institucí a prodejen a organizace zvláštních setkání k řešení mládež:

a) Podporou bratrství všech lidí bez dicrimination či náboženských nebo etnických differentitation

b) Vyhlášením rovnost všech mužů a žen a rouhání 3 nulovou

c) Tím, že trvá na platnosti a udržitelnost vnitrostátních právních předpisů; musí být plně respektována a má přednost před šaría.

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 3

V duchu řekl: "Nebudiž žádného donucování v náboženství" (súra 2: 256), jsme se zavázali k hodnotě svobody, zejména svobodu vyznání a výrazem. Signatáři prohlašují, že náboženství je soukromá a osobní záležitost a osobní volba. Je to pravý NEITER komunita, ani právo státu diktovat, nebo v rozporu s osobní volby osoby víry ,

a) Jak suchthere bude aganst jakékoliv muslimské či nemuslimských, který si zvolí náhodně žádné vzájemné obviňování, házet, nebo přijmout jiné náboženství vůbec v domě islámu v každém islámském frakci nebo náboženství nebo non-islámské víry.

b) Tato koncepce bude znovu vydán i prostřednictvím Europa závazný fatwy a nabídl k publikaci v celostátních a místních novin, aby nedošlo ke špatné interpretaci.

 

Návrh smlouvy o muslimské charterové


Článek 4

Základem legitimity Islamists'acts teroru a násilí, to je udržovaný se dostanou orgán, které mají být sankcionováno náboženských vůdců. Tato prohlášení neukládají sankce, jsou známy jako fatwy. Tato situace se nyní reviwed v mnoha islámských zemích.

Jordánsko přijalo zákon upravující fatwy proces a odpovědnost těch, kteří vydávají je. Ti, kteří v rozporu s tímto nařízením, jsou pravděpodobně čelit přísné tresty. Saúdská Arábie má také návrhy v tomto smyslu, a další islámský arabský rovněž předložila návrhy v tomto smyslu, a dalších arabských a islámských vlády zadala studii do něj. Národní státy by měly zvážit tato opatření jako ochranné opatření.

Po předchozích článcích, signatáři Charty tento zákaz a zakázat právo vydávat fatwu, která by vedla k násilí proti osobám nebo institucím.

) Taková fatwa musí být neplatné.

b) právo vydávat fatwu bude omezena na konkrétní tělo, a jen to, že tělo bude mít právo vydávat fatwy náboženské relevantní.

c) fatwy vydávané někoho jiného (osoby nebo instituce) mimo schválené osoby budou neplatné.

d) V případě fyzické osoby či jiné než zamýšlené organizace vydávající fatwu, organizace, která bwould za protiprávní a bylo by pro příslušné vládní orgány, aby ho / ji / je před soud.

e) podpis této Charty bude plně spolupracovat s policií, a aby ho securrity / ji / spravedlnost, včetně vyhoštění, pokud existuje.


Návrh smlouvy o muslimské charterové


Článek 5

Jako mír-milující a podporující mír paople bydliště v Europa, a stejně tak věří, že islám je náboženství míru, která podporuje spolupráci a spolupráci všech lidí, bez ohledu na jejich náboženské nebo etnického původu nebo pohlaví:

a) pojetí a všechny fyzické násilí Džihádu učení je třeba považovat za neplatnou, nevhodný a irelevantní, proto inapplicaple

b) Proto všechny verše koránu Jihah phycial podněcování k násilí, ať už implicitní nebo explicitní citace, nebo některý jiný z jakéhokoli islámské zdroje, být to, že Sunna nebo slova proroka nebo že výzkumníci nebo vůdci Džihádu lerned v daném čase nebo místě, být považováno za nepoužitelné, void a neislámské

c) všechny verše koránů, které by mohly být považovány za podněcování k diskriminaci na základě náboženství, etnického původu nebo pohlaví jsou jen historické a budou považovány za neefektivní v dnešním světě

d) Tyto verše budou buď odloženo nebo pozastaveno, dokud výzkumníci najít řešení pro jejich interpretaci.


Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 6

O přijetí rovnosti všech lidí, a bratrství všech svobody a posvátnost veškerého lidského života základě, a na základě principu, že "ten, kdo zabije člověka je, jako kdyby zabil všechno lidstvo, "všechny teroristické činy jsou zakázány, předcházet a zakázané:

) č sebevražedné poslání jakéhokoli důvodu oprávněná

b) Žádné násilné fyzické operace džihád bude považován za posvátný

c) Ti, kteří se rozhodnou zemřít v takové operaci by byl považován za mučedníka.


Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 7

Budeme společně bojovat proti terorismu a dělat vše, co v naší schopnosti obsahovat naše instituce prostřednictvím:

a) plná spolupráce se všemi příslušnými orgány, včetně policie a zpravodajských služeb

b) Při pohledu na monitoru a mešit kázání a dalších výukových programů mešita útočných zpráv do této Charty

c) Ujistěte se, že během náboženských shromáždění a konferencí pro spolupráci mládeže a mírového soužití s ​​nemuslimy je vyhlášena a ideologie nenávisti je vymýcen

d) tajné zprávy nebo podezřelé mladé buňky našich institucí

f) Zajistit transparentnost a plný přístup na úřady, aby ověřila provádění této Charty.


Návrh smlouvy o muslimské charterové


Článek 8

Budeme podporovat vztahy s nemuslimy a podporovat mír:

a) vydávat pravidelné fatwy na podporu míru a bratrství mezi muslimy a nemuslimy jako základní učení islámu

b) Vytvořte jasný program, prosazování míru a odpuštění mezi všemi skupinami lidí bez ohledu na jejich kulturní, jazykové nebo náboženské etnický

c) přijmout tvrdá opatření prostřednictvím nařízení estblishing vyloučit jakoukoli muslimskou úředníka nebo kanceláře nositele na všech úrovních, který provádí nebo propaguje jakékoliv pedagogickou činnost, nebo není v souladu s předloženým charty

d) zakazuje protižidovské a protikřesťanské prosby za všech okolností, zejména v době modliteb a jiných náboženských shromáždění.

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 9

My signatáři repuest všechny islámské instituce a všechny jeho společníky, vztahy a prodejen ve spolupráci se signatáři této Charty:

) Chcete-li odstranit všechny zákony, které diskriminují beztrestně proti křesťanům a Židům tím, že popisuje je jako Kaffirs, odpadlíci, polytheists, děti opic a prasat, a zakazují podněcování, urážlivé, a všechny diskriminační odkazy na bázi o jejich náboženství

b) Chcete-li opustit praxi takffir (nevěřící) proti nikomu, ať už muslimové, nebo non-muslimský. (Poté, co muslimský vůdce prohlašuje nikoho jako takový, je to pro věřící, aby vidět, že osoba eliminatid.)

c) zakázat a zrušit praxi takkiya (taqiya) (islámské doktríny lží a klamu legimate ostatní) k zálohám příčina muslimů a islámu.

Urážky, podněcování, diskriminace a podvod neměly by být potvrzena nebo aplikovány.

 
Návrh smlouvy o muslimské charterové

Článek 10

Zeptejte se všechny islámské orgány a instituce, formálně založené na revizi a vydat nové interpretace koranických veršů vyzývající k džihádu a násilí proti nemuslimům. Pro EXC lusively:

a) O Prorok (Muhammad)! Naléhat na věřící k boji. Pokud existují dvacet lidí steafast mezi vámi, musí překonat dvě stě, a pokud tam jsou stovky vytrvalí osob, které budou překonávat tisíc nevěřících, neboť (disbelivers), jsou lidé, kteří nechápou.

(Súra 8:65)

b) Nechte ty (věřící), kteří prodávají život tohoto světa k boji za v cestě Alláha, a jehož boje v cestě Boží, a je zabit, nebo vítězství, dáme ho velká odměna.

(Súra 4:74)

c) Ti, kdo věří, bojují na stezce Boží, a ti, kteří disbelive, bojovat za příčinu Taghuat (Velkého Satana). Takže budete bojovat proti Shaiytan přáteli (Satan); Nikdy je opravdu slabá pole Shaiytan.

(Súra 4:76)

d) A bojujte proti nim, dokud není víc fitnah (dissesion, nevíra a polyteismus) a náboženství (Worrship) všechno bude pro samotného Alláha (ve světě na světě). Ale v případě, že Rease (uctívají ostatní, kromě Boha), pak jistě Bůh je Věštec z toho, co dělají.

(Súra 8:39)

e) a zabít je (nevěřící), kdekoliv je najdete, a proměnit je ven z místa, kde vás obrátil. A Al-fitnah je horší než zabití. A bojovat s nimi není Al-Masjid al-Haram (svatyně v Mekce), pokud by (nejprve) s tebou bojovat. Ale když oni vás útočit, a pak zabít. Taková je odměna disbelivers.

(Súra 2: 191)

f) Zatímco posvátné měsíců (1., 7., 11. a 12. měsíc islámského kalendáře) se pssad, pak zabíjejte Musbrikun (unbelivers), kdekoliv je najdete, a zachytit je a obléhat je, a připravit se na ně každou léčku. Ale v případě, že pokání a zavést uctívání a zaplatit chudí, a pak opustit svou cestu zdarma. Amen, Bůh je odpouštějící, slitovný.

(Súra 9: 5)

g) potrestání těch, kteří vedou válku proti Bohu a Jeho poslu a páchat zlo v zemi, je, že musí být zabiti nebo ukřižováni či jejich ruce a nohy budou odříznuti na opačných stranách, nebo může být vypovězen ze země. To je jejich hanbou v tomto světě, a velký muka je jejich na onom světě.

(Súra 5:33)

h) Boj proti nim tak, že Bůh potrestá jim ruce a zahanbí je a dá vám vítězství nad nimi a uzdraví ňadra věřící lidi ...

(Súra 9:14)

i) Boj proti těm, kteří nevěří v Boha, ani v poslední den, ne v Boha, ani poslední den, ani zakázat to, co bylo forbiddenby Bohu a Jeho poslu a ti, kteří uznávají není náboženství pravdy ( tj islám), mezi lidmi z Písma (židé a křesťané), dokud nebudou platit jizyah (ponižující daň z nemuslimů), s ochotným podání, a cítí utlumený.

(Súra 9:29)

j) a připrav se proti nim vše, co může síly, včetně oddílů jezdeckých (tj všechny formy zbraní) ohrožovat nepřítele, a další, které možná nevíte, ale Boha ví. A co budeš trávit na stezce Boží, musí být splacen na vás, a vy nebudete ublížil.

(Súra 8:60)


Návrh smlouvy o muslimské charterové

k) (Nezapomeňte), když váš Pán inspiroval anděly, "Amen, já jsem s vámi, takže držet se pevně těch, kteří belived. I wil obsazení hrůzu do srdcí těch, kteří disbelived, hit Takže přes krky, a bíti přes všechny své prsty na rukou a nohou. "

(Súra 8:12)

l) Budeme obsazení hrůzu do srdcí těch, kteří disbelive, becase se připojili ostatní v uctívání s Alláha, pro kterou poslal žádnou pravomoc; Jejich příbytek bude oheň a jak zlo je příbytek Zalimum (modloslužebníků a provinilce).

(Súra 3: 151)

(Tento verš byl uveden ve vztahu k pohanům v Mekce, Medině, během bitvy o Uhud. Brzy poté, co byl vyroben efektivní s dobytím Mekky, a její uplatnění práva šaría neboli islámské jurisprudence má být na všech nemuslimů, tady a teď.)

m) O dostali Knihu (židé a křesťané)! Věřte v tom, co jsme seslali (Muhammadovi), která potvrzuje to, co je (už) s vámi, než jsme vymazat tváře (tím, že je stejně jako v zadní části krku, bez nosu, úst, očí, etc.) a otočení hindwards nebo proklínají jako jsme prokleli sabat jističe. A příkaz Alláha je vždy proveden.

(Súra 4:47)

n) Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako Awliya (přátelé, chrániče, atd), jsou ale Awliya jeden druhého. A jestli některý z vás je bere jako Awliya, pak jistě on je jedním z nich. Amen, Bůh vede, ne lidé, kteří jsou Zalimun (pholytheists a nespravedlivé a nespravedlivé).

(Súra 5:51)


Návrh smlouvy o muslimské charterové

o) Vy, kteří věříte! Vezměte nelíbí vaše Bitanah (poradců, konzultantů, chrániče, atd) ty, které mimo náboženství (pohany, židé, křesťané a pokrytců), protože oni budou určitě dělat vše pro to, zkorumpované vás. Chtějí tě vážně ublížit. Nenávist se již objevil z jejich úst: Co skrývají jejich srdce je daleko horší. Vskutku, jsme dali jasně najevo, aby vás na Ayatt (důkazy, důkazy, verše), jestli mi rozumíte.

Súra 3: 118)

p) Jistě, oni neuvěřili, kteří říkají:. Bůh je ten, Mesiáš, Ježíš, syn Mariin: "Ale Mesiáš (Ježíš) řekl:" O děti Izraele! Uctívali Boha, Pána mého i Pána svého. "Amen, ten, kdo nastaví partnery v uctívání Alláha s, pak Bůh zakázal ráj pro něj, a Fire bude jeho příbytek. A pro Zalimun (polyheists a nespravedlivý) neexistují pomocníci.

(Súra 5:72)

q) Jistě, nevěřící jsou Thosewho řekl: ". Alláh je třetí ze tří ((v Trojici)" Ale není Bůh, ale jeden Bůh, a pokud se CRESE to, co říkají, rozhodně , trest bolestný. potkat nevěřící mezi nimi.

(Súra 5:73)

(Tento trest bolestný je jak tady a teď, stejně jako bytí potrestán andělé Alláha v hrobě a v poslední den a komentoval, jak vylíčený islámské náboženství a právnických učebnic.)

Tyto a podobné verše koránu a výroky Propher hlášeny v islámských příručkách zvaných hadís, jsou zdrojem inspirace pro nenávisti a terorismu.

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Závěr

Signatáři této Charty potvrdila svou silnou víru v těch základních svobod spravedlnosti a míru, k němuž udržování vnitřní politické demokracie závisí.

Signatáři této Charty znovu potvrzují svou hlubokou víru v charty OSN, Organizace spojených národů, Všeobecnou deklaraci lidských práv (rozlišení 217 Valného shromáždění (III) z roku 1948), a United Nations`International pakt o občanských a politických právech práv (1966), včetně základní svobody proselytismu a základního práva jednotlivce změnit své náboženství.

Signatáři této Charty znovu potvrzují, že hluboko víra v míru mezi islámských komunitách a jiné non-islámských komunit.

Poznámky

1 Vztahuje se na muslimy a vč Ludes všechny frakce. To znamená, že pozice islámské jurisprudence, pokrývá Dům islámu.

2 islám, jak je uvedeno jeho vědců je systém, který zahrnuje vše, co (společensko-politické, socio-náboženské, socio-ekonomická, sociálně-vzdělávací, legislativní, soudní a vojenské), c loaked a oblečený v náboženské terminologii. To nerozlišuje mezi posvátný a rouhavý. Fatwy vydané učenci, jako je Al Yousif Qardawa byly vydány legitimovat cílení všech, ať už civilní nebo vojenské, protože to instituce. Je důležité poznamenat, že existuje jasná distincition mezi (a) a (d) v tomto článku.

3 Pojetí a doktrína, že všichni nemuslimové jsou sekulární (vědět najees) je uvedeno v Sura 09:28. Tato nečistota je nejen čestný, ale má praktické důsledky, vyplývající devalvace a diskriminaci nemuslimů.

Glosář

Alim

Jako islámského učence. Alim, další titul by mohl být s Šejk ul islám, uznány jako starší, aniž by byl starý, ale významná osobnost, která vystavuje Korán a islámský způsob života a jeho předpisy pro muslimy a další.

Fatwa

Vyhláška právně závazná podle názoru Mufti na základě náboženské islámské knihy. To by mohlo být všechno, nebo ve všech oblastech, ať už finacial, politický, soudní, vládní, atd.

Dům islámu

Příbytek islámu, území, kde je muslimskou většinu a kde slovo islámu je nejvyšší.

Imám

Osoba, která vede věrného islámskou modlitbu. Tento titul je věnována tomu, kdo předsedá nad nimi, nebo by to mohlo být učencem a bude působit jako jeden z muslimských vůdců komunity.

Džihád

Prostředky snažit, boj nebo síly; je prostředkem k cíli islámských.

Madrassa

Náboženské školy, kde se děti i dospělí učí a jsou grouded v islámských doktrínách, a to jak náboženských a politických.

Mazun

Člověk, který žije v blízkosti mešity a má offial povinnost uzavřít sňatek a pohřbít a zúčastnit pojmenování obřady, circumcisions a všechny sociální a komunitní činnosti muslimské komunity.

Muazzins množné Muezzin

Muezzin

Osoba, která dává volání k modlitbě pouze mešita času a uznanou muslimské společnosti.

Mufti

Vysoce kvalifikovaní islámský učenec, obvykle vůdce islámské pro výchovu, jehož prohlášení nebo na answars givenquestions či nastolených otázek se formální a právně závazné verdikty těch, kdo aplikoval. To by mohlo beprivate nebo celostátní úrovni.

Shari ah

Islámské jurisprudence. Jeho základna je v koránu, Sunna a (tradic a exampple proroka).

Sunna

Příklad proroka ve všech věcech, jeho slova, jeho akcí a co schváleném a tolerována.

Množné číslo na Alim Ulema.

Umma

Tělo ve světě všech muslimů jako zřetelný a soudržné komunity.

Uztaz

Islámský náboženský učitel z madrasy je náboženská škola připojena do mešity nebo pod dozorem a nakonec v náboženských záležitostech a ministryof účast na akci.

 

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Glosář

Evropská rada pro fatwy a výzkum (ECFR)

Společnost byla založena v roce 1997 z iniciativy Federace islámských organizací v Evropě (viz níže), ECFR je velmi self-vybraný orgán složený z lerics a školy V islámských, v čele s Jusuf al-Qaradáví.

Federace islámských organizací v Evropě (játra)

IBEW je zastřešující organizace, která zastupuje muslimské skupiny v Europa. Jejím cílem je udržet muslimskou přítomnost v Evropě a posilovat a rozvíjet tento druh precence, že islám je správně a přesně.

Muslimská rada Británie (MCB)

MCB je zastřešující organizace, která zastupuje více než 250 muslimských organizací. Byla založena v roce 1997 a je považován za hlas islámu v Británii.

Muslim World League (MWL)

MWL je jedním z největších islámských náboženských islámských nevládních organizací. To bylo založeno v Mekce v roce 1962 podle islámských náboženských osobností z 22 zemí. Organizace vidí sám sebe jako kulturní a náboženské představitele muslimských věřících a je financován Saúdskou potrubí.

Organizace islámské konference (OIC)

OIC je inter-státních složek organizace padesát států a byla založena v Maroku v roce 1969. Mezi hlavní cíle OIC jsou "podporovat solidaritu mezi všemi členskými státy; posílit spolupráci mezi členskými státy v ekonomické, sociální, kulturní, vědecké a další činností; snažit se vyloučit rasovou segregaci a diskriminaci a aby proti všem formám kolonialismu na podporu palestinskému lidu v jejich boji získat jejich národní práva a vrátit se do své vlasti, a podporovat všechny muslimy v jejich boji chránit jejich důstojnost, nezávislost a národní práva. "

 

Návrh smlouvy o muslimské charterové

Prohlášení

Já, jako jednotlivec, nebo jako oficiální organizace, v zásadě přijímá, že je třeba přezkoumat a projednat provádění definovaného pásma některých textů a islámské doktríny; a že otázky vznesené v návrhu Charty porozumění mezi muslimy tvoří základ pro další diskusi o těchto otázkách.

I potvrdit své přesvědčení

1. Rovnost všech lidských bytostí před Bohem a práva

2. Rovná práva pro ženy, v zásadě a v praxi

3. Odmítnutí nátlaku, zastrašování a násilí ve jménu náboženství

4. Náboženská svoboda a odmítnutí pronásledování těch, kteří převést z jedné víry do druhé

5. tolerance k jiným náboženstvím a jejich následovníky, a odmítnutí og diskriminačních náboženských učení proti jiné na základě svého náboženského přesvědčení.

------------------------------------------------ Name = -----------------------------

Signature = ------------------------------------------------ ------------------------------

Organizace v případě, zastoupené --------------------------------------------- - ----------------

Office, pokud držel -------------------------------------------- - --------------------------------

Oddělte prosím a vrátit se k:

Návrh Charta dohody muslimů

P. O. Box 51542

Londýn, SE1 3xs


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Tjekkiet Tjekkiet ( fra 2004 medlem af EU )

 


 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 3. maj  2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube


 

Mohammed's History - Exposing Islam's "Hidden Truths" - Of ...

https://vimeo.com/37180624
21. feb. 2012
"Mohammed's History" - Guest Speaker: William Federer on Jan. 25, 2012 - CC Chino Hills, CA - A MUST ...

 


 

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Grundlovsnyt - YouTube


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatter = Monica Papazu 

Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam af Monica Papazu, ISBN 9788791107245

Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

Udgivet af = Foreningen

www.danskkultur.dk 

 

Kan man kalde sig et oplyst menneske

uden at have læst disse books

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
 

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857    

 Valget er nu udskrevet.

www.Spydet.Blogspot.com   

 www.UriasPosten.net

 www.DenKorteAvis.dk

 

Political Islam - YouTube 

www.politicalislam.com  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 

Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden.

2017 - 500 år efter Luther!

HVORFOR = WHY

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

  

Læs artikel

Læs mere  

Videnskab

 www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 

Muslims are not suppossed to get mad, But this one is ... 

www.waymarkmedia.org

 

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Det gør nogle Mødre i Danmark

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 

 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

'Grexit a must but EU leaders blind to reality' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SNg8dHqedK0
4. sep. 2012 - Uploadet af RT
Moody's ratings agency has changed the Eurozone's outlook from stable to negative, warning it faces being ...
 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.


 

Billeder af ingrid carlqvist

Billedresultat for ingrid carlqvist

 Avisen for tænkende mennesker.


  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


Trykke og Talefrihed

Det er en = Global opgave. 

 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt 

støtte Trykkefriheden og = Ytringsfriheden = så bliv medlem.

Kort sagt  

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ... - YouTube

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

Læs mere   

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm 

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

  

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 

  Billeder af mellemøsten

 


Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

WWW.THEQURAN.COM   

 www.politicalislam.com

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Grundlovsnyt - YouTube

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621532 

 


 

 

Kend din Gud  = Know your God

 214 Changing the Word Total Onslaught Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=l3JtU4STzKQ
25. aug. 2014 - Uploadet af Christocentric Fellowship
How the modern day Bibles are being populated with incorrect translations of the original Hebrew and Greek. 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på disse Links

                Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

Du kan høre  Hovedtaleren   på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 
 

Den  Teologiske  Gåde

Præsenteret her 28. juni 2015

Er

Guds Lov = De 10 Bud

ved at blive udskiftet  ???

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
28. apr. 2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full ...

 


 Guds globale Leveregler

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Er de blevet udskiftet med disse 10 Globale Leveregler

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 Lidt Viden om Religion

Alle der ikke er Kristne = de er Hedninger

Alle der ikke er Katolikker = de er Kættere

Alle der ikke er muslimer = de er Vantro 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Er det globale økologiske områder vi ser her  ???

 

 

 Hvad  kan det betyde  ???

 

 


Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

King James Code Part 6 - Bible Numerics - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZEjwKcpTchk
10. dec. 2011 - Uploadet af Michael Hoggard - WVB & PMO
King James Code Part 6 - Bible Numerics. Michael Hoggard - WVB & PMO. SubscribeSubscribedUnsubscribe ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 

UNITED NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS ...

www.youtube.com/watch?v=D6-rooWoPFc
15. nov. 2014 - Uploadet af † WAKE UP ‡
It's purpose is to #destroy the United States. ... NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS, WW3 ...

 

1. )  At afskaffe alle eksisterende regeringer

2. )  At afskaffe al privat ejendon

3. )  At afskaffe arveretten

4. )  At afskaffe Nationalfølelsen

5. )  At afskaffe alle religioner

6. )  At afskaffe familien

7. )  At danne en verdensregering

Hvad er den lokalt Danske  og globale status her i 2015  ???

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 -------------------

 

 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Den teologiske Gåde = den er stadig = hvordan blev

Guds lov = De 10 Bud 

 Guds globale Leveregler i hverdagen.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Til disse

De 10 gaia Bud

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan det være Katolsk Bestillingsarbejde ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det du Printer ud = det kan eventuelt = overføres til en

www.123hjemmeside.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

 


 

 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 
 
 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 


 http://www.feriepartiet.dk/336475838 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 


Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Dissident - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nU91LD-MkA0
1. jul. 2015 - Uploadet af Political Islam
Dissident What should those who oppose political Islam and Sharia call ... As Bill Warner argues, this term ...
 
 
 

 


 Kamal Azmy The Islamic dilemma 1-9 - YouTube

 Video til kamal azmy the islamic dilemma 06 the status of women in islam ep1

 William Cooper ( har sagt = stol på ) Guds Søn = Jesus


  Hvad er gåden muslimer ikke kan løse fordi muslimer ikke kender gåden ???

 www.123hjemmeside.dk

Muslimer kender ikke gåden = fordi gåden ikke står i Koranen. 

 Gåden står i ( Bibelen = Daniels Bog ) Kapitel 2.

 


 Hvorfor findes disse 10 Bud = de ikke i Koranen = dem som Gud skrev på to stentavler med sin finger  ???  Hvilken muslim kender svaret på dette spørgs mål ???

Disse 10. regler = som kristne børn opdrages efter = nemlig 

Guds Lov = De 10 Bud 

de står i den Danske Bibel

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

 Min Tros-erklæring lød således = da jeg blev konfirmeret

Iøvrigt  

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 -------------------

Lige som min Kristne Gud = har Helligånden til = at fylde Kristne med Sandheder

Således tror jeg at Satan = har en Hadets Ånd = der fylder sine tilhængere med  Had og Løgne. 


 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 04:18

Ali ste poslovni človek ali izvajalca, Politiki ali Pastor in želite postati velik, zmogljiv in znana v svetu, se nam pridružite, da postane ena od danes naši uradni član ste se daje idealno priložnost, da obiščete Iluminati in njegov zastopnik po tem, ko

...
06.11 | 14:12

Hvorfor omtaler regeringen m.fl. ikke de 3 andre forbehold. Det hele skal skjules omkring politi og retsvæsen. Norge og Schweitz er heller ikke med i politi m.m

...
03.08 | 05:32

silahkan kunjungi kami
http://petershephoto.blogspot.com/

...
27.12 | 00:58
Hej Erling og Mads har modtaget 1
Du kan lide denne side