Bulgarien

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

 
От Сам Соломон

 
Предговор Gerand Батън

 
UK НЕЗАВИСИМА Party

 

MEP за Лондон

  
1-во издание - декември 2006 преработено издание - Април 2007
 

Благодаря


Изразявам своята благодарност към всички, които допринесоха за този проект за харта. Благодаря на тези, които четат и допринесе за редактиране и всички онези, които дадоха предложения и съвети, с особена благодарение на Paul Diamond, чиято правна експертиза беше безценен.

 
Iam повече indebred да Джерард Батън MEP за неговата доброта, лидерство, искреност и цялата му помощ.

 
И накрая, но не на последно място на моя колега и изследовател estemed Ал Макдиси, че е просто незаменим.

 
Сам Соломон през декември 2006 г.

Предговор


Западноевропейския оглед ог религия, постигната след векове на кръвопролития, конфликти и разделение, е, че религията е въпрос на лично убеждение и съвест. Ислямски фундаменталисти не споделят това мнение. Те не вярват в държавата, на нацията, демокрация, равенство на жените, или толерантността. Те Повярвай в ислямска теокрация, универсален мюсюлманско общество, политически Ум, основана на върховенството според Корана и Сунната.

Тези възгледи са просто несъвместими с западната либерална демокрация, и видяхме, че тези екстремистки убеждения може да доведе, например в Афганистан и Иран. Западът е невероятно небрежното да признае заплахата за своите свободи сигурност, ценности и сближаването на socity от ислямския фундаментализъм. Лондонската терористични зверства на месец юли 2005 г., показва колко опасно може да са тези вярвания. Заплахата от ислямския тероризъм е commen на повечето, ако не всички, европейски страни.

Ислямски фундаменталисти обаче са направили значителни печалби във войната пропаганда от убедителни много немюсюлмани, че те са истинските представители на исляма, докато те не са. Огромното мнозинство от мюсюлмани и немюсюлмани срещне в ежедневието, правителствата са достойни, почтени, спазващи закона и hardworking.Western societis трябва да ги предлагат своята подкрепа, докато стоите твърдо срещу екстремистите.

Важна стъпка в този процес е Сам Соломон предложен харта за съгласие мюсюлмани. Хартата позволява мюсюлмани от всички направления на вярата, за да стане ясно, че те отхвърлят тези екстремистки интерпретации на техните религиозни текстове, които насърчават или оправдават насилие и въвеждат исляма в конфликт с модерния свят. Той казва, че те искат миролюбиви хора. Аз много се надявам, че тези групи, претендиращи да представлява мюсюлманите решат да подпишат и да я целуне.

Джерард Батън евродепутат декември 2006

Въведение
 
Ако Ислямът е религия на мира, както се вижда от мюсюлманската общност и нейните духовници и терористични актове, извършени в името си са актовете на няколко заблудени хора, които са неразбрани и misinpreted учението му, а след това напълно Islaqm невинен за насилието и тероризма, които понякога се приписва.

Ето защо, екстраполиране от тази предпоставка, ние трябва да очакваме, че в светлината на сегашната терористичната заплаха, извършвано от някои в името на исляма, отколкото faitful и се оставя изследователите и експертите наричат ​​обща конференция на своята Улама, училище за ислямската религия учени, за да обсъдят тези разпоредби, както е предвидено в настоящата Харта. Те трябва да имат никакви възражения да са подписали, и като потвърждават съдържанието му, както в буквата и духа в името на исляма и за благосъстоянието на своите приемащите общества и това на човечеството като цяло.

Призоваваме организации, представляващи ислямската вяра, тъй като Европейският съвет Tatwa, Съветът на мюсюлманите във Великобритания, Al-Азхар, Организацията на ислямската конференция, на Световната мюсюлманска лига и всички нейни Affiliatis, национални и ислямски организации International, одобрява и подписва тази харта, предложен като пример за всички Европейски Muslimss.

Надяваме се, че мюсюлманските лидери биха се съгласили, че всеки, deviatis път от Хартата би отишъл до не-ислямския начин и следователно като човек би било сметнато за парий в религията на исляма; Така че не-мюсюлмани.

Надяваме се, че най-малко всички европейски мюсюлмански лидери и институции на национално и на европейско равнище ще бъдат подписали тази харта като първия израз на желанието им да nLive в мир в приемащите страни, като спазват закона и миролюбиви и насърчаване на мир общности в техните немюсюлмански съседи.

Независимо от техния истински оплаквания възприемат те трябва да бъдат разглеждани чрез съответния ред, а не чрез насилие и тероризъм.


 
Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

 
предисловие

Ние, долуподписаните reprentatives на мюсюлманските общности в качеството ни на лидери на различни нива като мюфтии, улемите, имами, обществени лидери, ръководители на ислямските медресета, muezzins, Mazuns и всички други ислямски компетентни услуги, включително тези мислители и безплатни лидери OGF НПО, както и SOP (организации с нестопанска цел), младежки лидери и женски групи, както и ръководители на всички нива на ислямските институции се ангажират те уважават, насърчават и спазват тези propagata Статии в буквата и духа на Хартата на мюсюлманското разбиране.

Ние сме ангажирани с популяризирането и насърчаването на мирното съвместно съществуване чрез Europa в духа на братство сред цялото човечество лечение на всички като равни в съответствие с принципите, провъзгласени в Устава на ООН, Декларацията на ООН за Nations'Universal права на човека (резолюция 217 на Общото събрание (III) от 1948 г.), и Съединените Nations'International Covernant за граждански и политически права (1966).

Който наруши някое от обстоятелствата, и Artic detaiiled-долу ще се счита за лице, извън къщата на исляма и трябва да бъде денонсирано като не-мюсюлманин и ще намерите никаква защита в мюсюлманската общност.

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Чл. 1

Ние ще уважим всички други немюсюлмански религии в слово и дело, като издава ясен фетва, забраняваща с незабавен ефект:

а) използването на сила и насилие от всякакъв вид срещу последователите на всички религии any'or немюсюлмани

б) Издаването на заплахи чрез някакъв религиозен фетва заплашва насилието срещу институции или убийство на лица или групи и привърженици на други религии, които могат да бъдат установени в засегнатите райони и всяка друга страна, че е мюсюлманин мнозинство или други

в) използването на сила във всяка форма за всякакви прогнозни или реални оплаквания

г) умъртвяването или срещу цивилни от всички държавни институции, две в ислямски и неислямски държави като средство и начини да се справят с един от нашите оплаквания.


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър


Член 2

Ние ще се запазят уважаваме и почитаме всички цивилизации, култури и традиции на други нации и народи, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

Това ще бъде постигнато чрез въвеждане на ясна образователна програма през всички ислямски институции и обекти и организирането на специални срещи за справяне с младежката:

а) чрез насърчаване на братството на всички хора, без dicrimination или религиозна или етническа differentitation

б) чрез деклариране на равнопоставеността на всички мъже и жени и богохулство 3 нула

в) като настояват за валидността и устойчивостта на националните законодателства; тя трябва да бъде напълно спазвано и има предимство пред шериата.

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Член 3

В духа на поговорката: "Да няма принуждение в религията" (Сура 2: 256), ние се ангажираме с стойността на свобода, особено свободата на убежденията и изразяване. Подписалите декларират, че религията е частен и личен въпрос и въпрос на личен избор. Това е право NEITER една общност, нито от правото на държавата да диктува или пречат на личен избор на вярата на човека ,

а) Като suchthere ще се допускат никакви обвинения aganst всеки мюсюлманин или не-мюсюлманин, който избира на случаен принцип, хвърли, или да приеме друга религия каквато в Дома на исляма във всяка ислямска фракция или религия или не-изповядващите исляма.

б) Тази концепция ще се преиздава и чрез Europa задължителен фетва и предложи за публикуване в национални и местни вестници, за да се избегне неправилно тълкуване.

 

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър


Член 4

В основата на легитимността на Islamists'acts на терор и насилие, се увековечава те ще получат правото да бъдат санкционирани от религиозни лидери. Тези които налагат санкции отчети са известни като фетви. Тази ситуация се сега reviwed в много ислямски страни.

Йордания е приела закон, регулиращ фетви процес и отговорност на тези, които ги издават. Тези, в нарушение на настоящия регламент, са вероятно да се сблъскат строги наказания. Саудитска Арабия също направи предложения в тази насока, и други ислямски Arab също подава предложения за тази цел, както и други арабски и ислямски правителства възложила проучване в нея. Националните държави трябва да имат предвид тази мярка като предпазна мярка.

След предходните членове, подписали Хартата тази забрана и да се забрани правото да издаде фетва, която ще доведе до насилие срещу лица или институции.

а) такава фетва е нищожно.

б) правото да издаде фетва ще бъде ограничено до определен орган, а само, че тялото ще има право да издава религиозни фетви значение.

в) издадени от някой друг (лице или институция фетвите) извън одобрения орган ще са нищожни.

г) В случай на физическо лице или организация, различна от предвидената организация издаде фетва, че bwould е незаконно и би било за компетентните правителствени органи да му донесат / й / им до правосъдие.

д) подпис на тази харта напълно ще съдейства на полицията и да го securrity / й / правосъдие, включително експулсиране, ако има такива.


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър


Член 5

Както миролюбиви и насърчаване на мир paople местоживеене в Europa, и също толкова вярват, че ислямът е религия на мира, която да насърчава сътрудничеството и взаимодействието на всички хора, независимо от религиозните или етническия им произход или пол:

а) понятието и всичко физическо насилие Джихад учения е да се смята за невалидно, неуместно и без значение, следователно inapplicaple

б) Следователно всички Корана стихове Jihah phycial подбуждане на насилие, независимо явно или неявно кавички, или някое друго от всяка ислямска източник, са, че сунната или думите на пророка или изследователите или Джихад лидери lerned по всяко време или място, да се счита за неприложима, недействителен и не-ислямско

в) Всички издания на Корана стихове, които биха могли да се считат за подбуждане към дискриминация, основана на религия, етнос или пол са само исторически и ще се считат за не-ефективни в днешния свят

г) Тези стихове ще бъде или отложено или прекратено, докато изследователите да намерят решение за тяхното тълкуване.


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Член 6

Въз основа на приемането на равенството на всички хора, и братство на всички свобода и светостта на всички човешки живот, и се основава на принципа, че "който убие човек, е като че ли беше убил цялото човечество, "всички актове на тероризъм са забранени, предотвратени и забранени:

а) Не самоубийство мисия по някаква причина е оправдано

б) № насилие физическа работа Jihad ще се смята за свещено

в) Тези, които изберат да умре в такава операция ще се счита за мъченик.


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Член 7

Ние ще се борим заедно срещу тероризма и да направи всичко в рамките на нашата способност да съдържа нашите институции, чрез:

а) пълното сътрудничество с всички компетентни органи, включително полицията и разузнавателните служби

б) С поглед към монитора и джамии проповеди и други учебни програми джамията обидни съобщения до тази харта

в) Уверете се, че по време на религиозни събирания и конференции за младежко сътрудничество и мирно съжителство с немюсюлманите е обявена и идеологията на омразата е ликвидирана

г) секретни доклади или съмнителни млади клетки от нашите институции

е) гарантиране на прозрачност и пълен достъп до органите за проверка на изпълнението на тази харта.


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър


Член 8

Ние ще насърчава отношенията с немюсюлмани и насърчаване на мира, като:

а) изготвя периодично фетви за насърчаване на мира и братството между мюсюлмани и немюсюлмани като основно учение на исляма

б) създаването на ясна програма за насърчаване на мира и прошка сред всички групи от хора, независимо от тяхната културна, езикова или религиозна етническа

в) да предприемат строги мерки, чрез регламенти estblishing експулсира всеки мюсюлманин официалния или офис на приносител на всички нива, което се занимава или поощрява всяка преподавателска дейност или не в съответствие с настоящия устав

г) за забрана на анти-еврейски и анти-християнски молитви по всяко време, особено в молитвени пъти и други религиозни събирания.

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Член 9

Ние подписалите repuest всички ислямски институции и всички негови сътрудници, връзки и контакти, в сътрудничество с държавите, подписали тази харта:

а) За да се премахнат всички закони, които дискриминират безнаказано срещу християни и евреи, като ги описва като Kaffirs, отстъпници, политеисти, децата на маймуни и свине, и забраняват подбуждането, обидно, и въз основа на всички дискриминационни препратки за тяхната религия

б) да се откаже от практиката на takffir (неверник) срещу всеки, независимо дали е мюсюлманин или не-мюсюлмани. (След като мюсюлманин лидер декларира всеки, като такава, тя е за вярващите, за да видите, че човек eliminatid.)

в) да се забрани и да премахне практиката на takkiya (taqiya) (Ислямска доктрина на лъжи и измами legimate други), за да допринесе за каузата на мюсюлманите и исляма.

Обиди, подбуждане, дискриминация и измама не трябва да се потвърди или да се приложат.

 
Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Член 10

Попитайте всички ислямски организации и институции официално учредени да преразгледа и да емитира нови интерпретации на айяти от Корана, призоваващи за джихад и насилието срещу немюсюлманите. За изкл lusively:

а) O Пророка (Мохамед)! Призоваваме вярващите да се борят. Ако има двадесет души steafast между вас, те ще преодолеят двеста и ако има сто непоколебими лица те ще преодолеят хиляда невярващите, защото те (disbelivers) са хора, които не разбират.

(Сура 8:65)

б) Нека тези (вярващи), които продават на живота на този свят, за да борбата отвъд по пътя на Аллах, и чиито боеве в пътя на Аллах, и е убит или победа, ние ще дадем него голяма награда.

(Сура 4:74)

в) Тези, които вярват, борят по пътя на Аллах, и тези, които disbelive, се бори за каузата на Taghuat (Great Сатана). Така че се бори срещу Shaiytan приятели (Сатана); Никога не е наистина слаба поле Shaiytan.

(Сура 4:76)

г) и се бори с тях, докато не съществува повече Fitnah (dissesion, неверие и политеизма) и религия (Worrship) всичко ще бъде само за Аллах (в света на света). Но ако те Rease (покланят други освен Аллах), тогава със сигурност, Аллах е гледач на това, което правят.

(Сура 8:39)

д) и тях (неверниците) убие, където и да ги намерим и да ги превърне от къде са ви обърна. И Al-Fitnah е по-лошо от убийството. И не се бори с тях на Ал Масджид ал-Харам (светилището на Мека), освен ако те (първи) сражават с вас. Но ако те да ви атакуват, а след това ще ги убие. Такава е наградата за disbelivers.

(Сура 2: 191)

е) Докато свещените месеци (на 1-ви, 7-мо, 11-то и 12-я месец от ислямския календар) са pssad, а след това убиват Musbrikun (unbelivers), където и да ги намерим и да ги улови и да ги обсади, и се подготвят за тях всяка засада. Но ако не се покаят и да се установи поклонение и плащат на бедните-после си заминават да дойдат безплатно. Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Сура 9: 5)

ж) Наказанието на онези, които воюват срещу Аллах и на Неговия Пратеник, и върши зло на земята е, че те трябва да бъдат убити или разпнат или ръцете си и нозете им бъдат отрязани на противоположни страни, или да бъде заточен от земята. Това е тяхната позор на този свят, и голямо мъчение е тяхно в отвъдния живот.

(Сура 5:33)

з) се бият с тях, така че Бог ще ги накаже с вашите ръце и ще ги опозори и ще ви даде победа над тях и изцели от гърдите на вярващия народ ...

(Сура 9:14)

I) Борба срещу онези, които не вярват в Аллах, нито в последния ден, а не в Аллах, нито в Сетния ден, нито дай, която е била forbiddenby Аллах и на Неговия Пратеник, и тези, които не признаваме Божията религия ( т.е. исляма) сред хората на Писанието (евреи и християни), докато не плати Jizyah (унизителна данък върху немюсюлманите) с готови представяне, и се чувстват себе си слаб.

(Сура 9:29)

й) и приготви срещу тях всичко, което може на властта, включително коне на войната (т.е. всички форми на оръжия), за да застраши врага, и други, които може би не знаете, но Аллах знае. И каквото и да се харчат в пътя на Аллах, се връща към вас, и вие няма да бъдат ощетени.

(Сура 8:60)


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

к) (Запомни), когато твоят Господ вдъхновен ангелите: "Истина, Аз съм с вас, така че продължавайте фирма онези, които вярвах. Аз ще хвърля ужас в сърцата на тези, които disbelived, удари толкова над вратовете, и порази над всичките си пръсти на ръцете и краката. "

(Сура 8:12)

л) Ние ще хвърли ужас в сърцата на тези, които disbelive, becase те се присъединиха други в богослужението с Аллах, за която той е изпратил никакви правомощия; тяхната обител ще бъде Огънят и колко зло е жилището на Zalimum (езичници и нарушителите).

(Сура 3: 151)

(Този стих беше дадено по отношение на езичниците от Мека, Медина, по време на битката при Ухуд. Скоро след това е направена ефективна със завладяването на Мека, и неговото прилагане на шериата или ислямската юриспруденция е да бъде на всички немюсюлмани, тук и сега.)

m) O са дарените с Писанието (евреи и християни)! Вярвайте в това, което сме разкри (да Мохамед), потвърждаващ това, което е (вече) с теб, преди да изтриете лица (от което ги прави като на гърба на врата му, без носа, устата, очите и т.н.) и на свой ред hindwards или да ги прокълне, както Ние проклинаше нарушители на съботата. И по заповед на Аллах е винаги изпълнен.

(Сура 4:47)

п) О, вярващи! Не приемайте евреите и християните като Awliya (приятели, протектори, и др), но те са Awliya един на друг. И ако някой от вас, да ги приема като Awliya, тогава със сигурност той е един от тях. Не Аллах насочва хората, които са най-Zalimun (pholytheists и несправедливо и неоснователно).

(Сура 5:51)


Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

о) О, вярващи! Не отнемай искали вашите Bitanah (съветници, консултанти, протектори и др) тези извън вашата религия (езичници, евреи, християни и лицемери), тъй като те със сигурност ще направят всичко възможно да корумпирани вас. Те искат да ви навреди сериозно. Омразата вече се е появило от устата си: Какво сърцата си прикриват е далеч по-лошо. Наистина, ние направихме ви ясни на Ayatt (доказателства, доказателства, стихове), ако разбере.

Сура 3: 118)

п) Разбира се, те са неверници, които казват:. Аллах е Той, Месията, Исус, синът на Мария "Но Месия (Исус) е казал:" О, синове на Израел! Служете на Аллах моя Господ и вашия Господ. "Истина, който създава партньори в поклонение заедно с Аллах, тогава Аллах е забранил Paradise за него, а Огънят ще бъде неговата обител. И за Zalimun (polyheists и несправедливо), не съществува помощници.

(Сура 5:72)

р) Наистина, неверници са thosewho каза: ". Аллах е третият от три ((в Trinity)" но няма друг Бог освен един Бог, и ако те не CRESE какво казват те, със сигурност , болезнено мъчение. сполети неверниците сред тях.

(Сура 5:73)

(Това болезнено мъчение е както тук, така и сега, както и да бъдат наказани от ангелите на Аллах в гроба и в последния ден и коментира като изигран от ислямски религии и юридически учебници.)

Тези и други подобни стихове от Корана и думите на Propher докладвани в ислямските ръководства наречени хадисите, са източници на вдъхновение за омраза и тероризъм.

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Заключение

Поддръжниците на тази харта потвърдиха своята силна вяра в онези, основна свобода, за справедливост и мир на които поддържането на вътрешната политическа демокрация зависи.

Поддръжниците на тази харта потвърждават своя дълбока вяра в хартите на ООН, Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за правата на човека (резолюцията 217 на Общото събрание (III) от 1948 г.), и United Nations`International пакт за граждански и политически права на правата (1966), включително основната свобода на прозелитизъм и основното право на индивида да променя своята религия.

Поддръжниците на тази харта го дълбока вяра в мир между ислямските общности и други не-ислямски общности потвърждават.

Бележки

1 се отнася до мюсюлманите и Inc Ludes всички фракции. По този начин, позицията на ислямската юриспруденция, тя обхваща Дома на исляма.

2 исляма, както е посочено от нейните учени е система, която обхваща всичко (социално-политически, социално-религиозна, социално-икономическо, социално-образователна, законодателна, съдебна и военна), в loaked и облечен в религиозна терминология. Той не прави разлика между свещеното и профанното. Фетви, издадени от учени като Al Yousif Qardawa са издадени легитимира насочването на всички, независимо дали са цивилни или военни, защото тя институции. Важно е да се отбележи, че е налице ясна distincition между (а) и (г) в тази статия.

3 концепцията и доктрината, че всички немюсюлмани са светски (Знаейки najees) се отбелязва в сура 09:28. Този примес е не само почетен, но има практически последици, в резултат девалвация и дискриминация срещу немюсюлманите.

Глосар

Алим

Като ислямски учен. A Алим, друго заглавие може да бъде лидер шейх ул ислям, призната за един старейшина, без да е стара, но важна фигура, която да изложи на Корана и ислямския начин на живот и подзаконовите му за мюсюлмани и други.

Фетва

A указ правнообвързващ от становището мюфтия на базата на религиозни ислямски книги. Това може да бъде всички или всички области, независимо дали ПО ФИНАНСОВА, политически, юридически, държавни, и т.н.

Къща на исляма

В жилището на исляма, територия, където има мюсюлманско мнозинство и където думата на исляма е върховна.

Imam

Лице, което води верният ислямската молитва. Тази титла се дава на онзи, който председателства над тях или тя може да бъде учен и ще действа като един от мюсюлманските лидери на общността.

Свещена война

Средства за стремеж, борба или сила; е средство за ислямски цели.

Медресето

Килийното училище, където децата и възрастните учат и са grouded в ислямските учения, както религиозни и политически.

Mazun

Един човек, който живее близо до джамията и има offial дълг е да се омъжи и да погребат и да присъстват на именуване церемонии, обрязване и всички социални и обществени дейности на мюсюлманската общност.

Muazzins множествено мюезина

Муезин

Човекът, който дава призива за молитва само джамия от време и призната от мюсюлманското общество.

Мюфтия

Висококвалифициран ислямски учен, обикновено лидерът на ислямската за образование, чиито изявления или да answars givenquestions или въпроси, повдигнати са формални и правно обвързващи присъди на тези, които прилагат. Това би могло да beprivate или национално равнище.

Шари ах

Ислямската юриспруденция. Основата му е в Корана, на Суна и (традициите и exampple Пророка).

Суна

Примерът на Пророка във всичко, думите му, действията му и това, което той одобрява и толерирана.

Множественото число на Алим Улема.

Ум

Тялото в света на всички мюсюлмани като отделна и сплотена общност.

Uztaz

Ислямска религиозна учител на медресето е религиозно училище, прикрепена към джамията или под надзора и в крайна сметка в религиозните дела и ministryof присъстват на събитието.

 

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Глосар

Европейски съвет за фетва и изследвания (ЕСВП)

Основана през 1997 г. по инициатива на Федерацията на ислямските организации в Европа (виж по-долу), ЕСВП е до голяма степен самостоятелно избран орган, съставен от lerics и училище V ислямски, начело с Юсуф ал Карадауи.

Федерацията на ислямските организации в Европа (черен дроб)

The IBEW е обединяваща организация, представляваща мюсюлмански групи в Europa. Нейната цел е да се запази мюсюлманския присъствие в Европа и да се укрепят и развият този вид precence, че ислямът е правилно и точно.

Мюсюлмански съвет на Великобритания (МСВ)

МСВ е обединяваща организация, представляваща над 250 мюсюлмански организации. Тя е основана през 1997 г. и се счита за глас на исляма във Великобритания.

Мюсюлманския свят Лига (МВН)

The МВН е един от най-големите ислямски религиозни ислямски неправителствени организации. Тя е основана в Мека през 1962 г. от ислямските религиозни фигури от 22 страни. Организацията вижда себе си като културен и религиозен представител на вярващите мюсюлмани и се финансира Саудитска тръбопровод.

Организация Ислямска конференция (ОИК)

ОИК е междуведомствена ДЪРЖАВНИ организация петдесет-членки и е основана в Мароко през 1969 г. Основните цели на ОИК са "за насърчаване на солидарността между всички държави-членки; засилване на сътрудничеството между държавите-членки в икономическата, социалната, културната, научна и друга дейност; да се стреми да елиминира расовата сегрегация и дискриминация, и се противопоставя на всички форми на колониализъм в подкрепа на палестинския народ в борбата им да си възвърнат своите национални права и да се върне в родината си, както и да подкрепя всички мюсюлмани в борбата им да запази достойнството си, независимост и национални права. "

 

Прави се предложение за споразумение мюсюлманска чартър

Утвърждаване

Аз, като физическо лице или като официална организация приема по принцип необходимостта от преразглеждане и обсъждане на изпълнението на определено бандата на някои текстове и ислямските учения; и че въпросите, повдигнати в проекта на Хартата за разбирателство между мюсюлмани представляват основа за по-нататъшно обсъждане на тези въпроси.

Аз утвърждавам убеждението ми

1. равнопоставеност на всички човешки същества пред Бога и закона

2. равни права за жените по принцип и на практика

3. отхвърляне на принуда, заплахи и насилие в името на религията

4. Религиозната свобода и отхвърлянето на преследването на тези, които я превърне от една вяра в друга

5. толерантността на другите религии и техните последователи, и отхвърляне ог дискриминационни религиозни учения срещу други, въз основа на техните религиозни вярвания.

------------------------------------------------ Име = -----------------------------

Подпис = ------------------------------------------------ ------------------------------

Организация ако представена --------------------------------------------- - ----------------

Office, ако се държи -------------------------------------------- - --------------------------------

Моля откачите и да се върнете към:

Проект на Харта на споразумение мюсюлмани

P. O. Box 51542

London, SE1 3XS


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Bulgarien Bulgarien ( fra 2007 medlem af EU )

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 3. maj  2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 ----------------

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube


 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 3. maj  2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

Kalimanku Denkou, Pletenitsa Balkan Choir ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GUGJQ1ASgnA
4. okt. 2013 - Uploadet af kaemusique
5th Berklee Annual Middle Eastern Festival The Soaring Voices of the Balkans Directed by Christiane Karam ...

 

Traditionel bulgarsk dans - YouTube

www.youtube.com/watch?v=QiW-Hhn-VjY
24. nov. 2013 - Uploadet af Heidi Willumsen
15 august 2013. en festlig tradition i Bulgarien. På restauranten begynder folk pludselig at danse. Først ...

 


 

Bulgarie danses folkloriques traditionnelles ( Bulgaria ...

www.youtube.com/watch?v=HTFvRv2oHOk
28. jun. 2008 - Uploadet af Claude Aven
with folk dances in Gabrovo in Bulgaria in the Balkans ( (deutsch ) ein Abend mit Volkstänzen in ...

 


 

Еnsamble "Bulgare" - This is Bulgaria - Dobruja - part І ...

www.youtube.com/watch?v=s58b0md-QnQ
8. feb. 2008 - Uploadet af torbasil
"THE MASTERS" Soloist: Albena Veskova. The music is created with the special performance of "Dobrujanska ...

 


 

This is Bulgaria - Shopski Region - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CvJjQILnLK4
18. maj 2013 - Uploadet af Bulg Folk
The movie is a production of National Folklore Ensemble "Bulgare". Bulgaria is divided into seven folklore ...

 


 

Mohammed's History - Exposing Islam's "Hidden Truths" - Of ...

https://vimeo.com/37180624
21. feb. 2012
"Mohammed's History" - Guest Speaker: William Federer on Jan. 25, 2012 - CC Chino Hills, CA - A MUST ...

 


 

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Grundlovsnyt - YouTube


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatter = Monica Papazu 

Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam af Monica Papazu, ISBN 9788791107245

Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

Udgivet af = Foreningen

www.danskkultur.dk 

 

Kan man kalde sig et oplyst menneske

uden at have læst disse books

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
 

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857    

 Valget er nu udskrevet.

www.Spydet.Blogspot.com   

 www.UriasPosten.net

 www.DenKorteAvis.dk

 

Political Islam - YouTube 

www.politicalislam.com  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 

Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden.

2017 - 500 år efter Luther!

HVORFOR = WHY

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

  

Læs artikel

Læs mere  

Videnskab

 www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 

Muslims are not suppossed to get mad, But this one is ... 

www.waymarkmedia.org

 

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Det gør nogle Mødre i Danmark

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

'Grexit a must but EU leaders blind to reality' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SNg8dHqedK0
4. sep. 2012 - Uploadet af RT
Moody's ratings agency has changed the Eurozone's outlook from stable to negative, warning it faces being ...
 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.


 

Billeder af ingrid carlqvist

Billedresultat for ingrid carlqvist

 Avisen for tænkende mennesker.


  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


Trykke og Talefrihed

Det er en = Global opgave. 

 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt 

støtte Trykkefriheden og = Ytringsfriheden = så bliv medlem.

Kort sagt  

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ... - YouTube

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

Læs mere   

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm 

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

  

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 

  Billeder af mellemøsten

 


Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

WWW.THEQURAN.COM   

 www.politicalislam.com

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Grundlovsnyt - YouTube

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621532 

 


 

 

Kend din Gud  = Know your God

 214 Changing the Word Total Onslaught Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=l3JtU4STzKQ
25. aug. 2014 - Uploadet af Christocentric Fellowship
How the modern day Bibles are being populated with incorrect translations of the original Hebrew and Greek. 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på disse Links

                Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

Du kan høre  Hovedtaleren   på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Magna  Carta

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

Billeder af torben mark pedersen

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

  

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

på 

Trykkefrihedsselskabets  hjemmeside

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Grundlovsnyt - YouTube

 


www.TavshedensTyranni.dk 

Det er en lokal National opgave  og en  Global National opgave at Bekæmpe

Tavshedens Tyranner

 The Sound of Silence (Original Version from 1964) - YouTube

 Derfor denne opfordring til dig = meld dig ind i Trykkefrihedsselskabet

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 Teologiske  Forklaringer Savnes

 Billeder af danmarks grundlov 1849

 

 

 

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Grundlovsnyt - YouTube

entuelt dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

 Hvordan forsvarer vi ( Danmarks Indbyggere ) vores gamle ret til 

 at tænke tro og tale frit ???

-----------------

det får mig til at foreslå at

Folketinget  fjerner

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra

   Danmarks  Lovgivning ???

 


 Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk- Luthersk Kristen Nationalstat

Bemærk at Paragraf 4. er ikke kun en almindelig lov = men en del af

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 og derfor hører

 Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

disse 2. love absolut ikke hjemme  i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 I hvilke årstal er

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

blevet implementeret i Dansk Lovgivning og af hvem  ???

 Danmarks Riges Grundlov

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134    


  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link 

 

  Billeder af mellemøsten

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 
 

Den  Teologiske  Gåde

Præsenteret her 28. juni 2015

Er

Guds Lov = De 10 Bud

ved at blive udskiftet  ???

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
28. apr. 2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full ...

 


 Guds globale Leveregler

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Er de blevet udskiftet med disse 10 Globale Leveregler

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 Lidt Viden om Religion

Alle der ikke er Kristne = de er Hedninger

Alle der ikke er Katolikker = de er Kættere

Alle der ikke er muslimer = de er Vantro 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Er det globale økologiske områder vi ser her  ???

 

 

 Hvad  kan det betyde  ???

 

 


Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

King James Code Part 6 - Bible Numerics - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZEjwKcpTchk
10. dec. 2011 - Uploadet af Michael Hoggard - WVB & PMO
King James Code Part 6 - Bible Numerics. Michael Hoggard - WVB & PMO. SubscribeSubscribedUnsubscribe ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 

UNITED NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS ...

www.youtube.com/watch?v=D6-rooWoPFc
15. nov. 2014 - Uploadet af † WAKE UP ‡
It's purpose is to #destroy the United States. ... NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS, WW3 ...

 

1. )  At afskaffe alle eksisterende regeringer

2. )  At afskaffe al privat ejendon

3. )  At afskaffe arveretten

4. )  At afskaffe Nationalfølelsen

5. )  At afskaffe alle religioner

6. )  At afskaffe familien

7. )  At danne en verdensregering

Hvad er den lokalt Danske  og globale status her i 2015  ???

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 -------------------

 

 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Den teologiske Gåde = den er stadig = hvordan blev

Guds lov = De 10 Bud 

 Guds globale Leveregler i hverdagen.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Til disse

De 10 gaia Bud

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan det være Katolsk Bestillingsarbejde ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det du Printer ud = det kan eventuelt = overføres til en

www.123hjemmeside.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

 


 

 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 
 
 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 


 http://www.feriepartiet.dk/336475838 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 


Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube