Malta

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Karta på Engelsk Et

 
A Karta proposta tal Fehim Musulmani

 
Billi Sam Solomon

 
Daħla minn Gerand Batten

 
UK INDIPENDENTI Parti


Membru tal-Parlament Ewropew għall-London

  
1 Edizzjoni - Diċembru 2006 Edizzjoni Riveduta - April 2007


Ringrazzjamenti


I nesprimi l-gratitudni tiegħi għal dawk kollha li kkontribwew għal din il-Karta proposta. Grazzi lil dawk li qrajt u għenu fl-editjar u għal kulħadd li taw suġġerimenti u pariri, b'ringrazzjament especial għall Paul Diamond li l-ħila legali kien imprezzabbli.

 
Iam aktar indebred li Gerard Batten MPE għall kindness tiegħu, tmexxija, sinċerità u l-għajnuna tiegħu.

 
L-aħħar iżda mhux l-inqas kollega estemed tiegħi u riċerkatur Al Maqdisi li huwa sempliċiment indispensabbli.

 
Sam Solomon Diċembru 2006

Daħla

L-reliġjon tal-Punent Ewropew fehma og, miksub wara sekli ta 'tixrid ta' demm, kunflitt u d-diviżjoni, hija li r-reliġjon hija kwistjoni ta 'twemmin privat u kuxjenza. Fundamentalisti Iżlamiċi ma naqbilx ma 'din il-fehma. Dawn ma nemminx fl-istat nazzjon, id-demokrazija, il-ugwaljanza tan-nisa, jew tolerence. Huma belive fil Theokratiku Islamika, soċjetà Musulmani universali, il-Umma bbażata fuq regola politika skond il-Qur'an u Sunnah.

Dawn il-fehmiet huma sempliċiment inkompatibbli mal-demokrazija liberali tal-Punent, u rajna fejn twemmin estremisti bħal dawn jistgħu jwasslu, per eżempju fl-Afganistan u l-Iran. Il-Punent kien amazingly laxka li jagħraf it-theddida li l-libertajiet tas-sigurtà tagħha, il-valuri u l-koeżjoni ta 'socity mill-fundamentaliżmu Iżlamiku. L-atroċitajiet terroristiċi f'Londra Lulju-2005 wera kemm perikolużi dawn it-twemmin jista 'jkun. T-theddida mit-terroriżmu Iżlamiku huwa commen wieħed għal ħafna, jekk mhux kollha, il-pajjiżi Ewropej.

Fundamentalisti Iżlamiċi jkunu madankollu għamel kisbiet kbar fl-gwerra propaganda mill konvinċenti ħafna mhux Musulmani li huma r-rappreżentanti vera ta 'l-Islam, filwaqt li mhumiex. Il-maġġoranza vasta tal-Musulmani li mhux Musulmani jiltaqa 'kull jum ħajja huma deċenti, rispettabbli, gvernijiet jirrispettaw il-liġi u hardworking.Western u societis jkunu joffru lilhom appoġġ tagħhom waqt li wieqaf soda kontra l-estremisti.

A pass kbir 'il quddiem f'dan il-proċess huwa Sam Solomon's propost Karta tad-Musulmani Ftehim. Il-Karta jippermetti Musulmani minn linji kollha tal-twemmin li jagħmluha ċara li huma kienu tirrifjuta dawk l-interpretazzjonijiet estremisti ta 'testi reliġjużi tagħhom li jippromwovu jew skuża vjolenza u jġibu Islam f'kunflitt mad-dinja moderna. Hija tafferma li jkunu jridu n-nies paċi loving. I ħafna tama li dawk il-gruppi claming li jirrappreżentaw Musulmani se tiddeċiedi li jiffirmaw u iħaddnu dan.

Gerard Batten MEP Diċembru 2006

Introduzzjoni

Jekk Islam huwa reliġjon ta 'paċi, kif murija mill-komunità Musulmana u kleru tiegħu, u dawk l-atti ta' terroriżmu mwettqa f'isimha huma atti ta 'individwi żbaljat ftit li sar malintiż u misinpreted tagħlim tagħha, allura Islaqm huwa kompletament innoċenti tal-vjolenza u il terroriżmu li xi kultant huwa attribwit lilha.

Konsegwentement, fil-estrapolazzjoni minn din il-premessa, wieħed għandu jistenna li, fid-dawl tat-theddida terroristika attwali mwettqa minn uħud fl-isem ta 'l-Islam li dawk faitful u l-istudjużi awtorizzati u esperti sejħa konferenza ġenerali ta Ulema tagħha, il-scolars tgħallmu ta' reliġjon Islam, biex jiddiskutu dispożizzjonijiet bħal dawn kif stabbilit f'din il-Karta. Huma għandu jkollhom l-ebda oġġezzjoni li jkunu firmatarji għaliha, u tikkonferma l-kontenut tagħha kemm fl-ittra u l-ispirtu fl-isem ta 'Islam u għall-benesseri tas-soċjetajiet ospitanti tagħhom u dik ta' l-umanità in ġenerali.

Nappellaw lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-fidi Islamika bħall-Kunsill Ewropew ta 'Tatwa, il-Kunsill Musulmani tal-Gran Brittanja, l-Al-Azhar, il-Organizzazzjonijiet ta' Konferenza Islamika, il-Musulmani World League u affiliatis kollha tagħha, il-korpi Islamika nazzjonali u internazzjonali, biex japprovaw u jiffirmaw din il-Karta proposta bħala exemple li Muslimss kollha Ewropea.

Huwa ttamat li l-mexxejja Musulmani jaqblu li kull min deviatis mill-mogħdija tal din il-Karta kienet tmur fuq triq un Islamika u b'hekk tali persuna għandha titqies bħala outcast minn reliġjon Islam; għalhekk mhux Musulmani.

Huwa ttamat li mill-inqas is Ewropej mexxejja Musulmani u l-istituzzjonijiet tagħhom kemm nazzjonali u madwar l-Ewropa se jkunu firmatarji għal din il-Karta bħala l-ewwel espressjoni bix-xewqa tagħhom li nlive fil-paċi fi ħdan pajjiżi ospitanti tagħhom, kif paċi loving jobdu l-liġi u u -paċi promozzjoni komunitajiet flimkien ma 'ġirien mhux Musulmani tagħhom.

Tkun xi tkun ilmenti perċepit reali tagħhom dawn jeħtieġ li jiġu indirizzati permezz ta 'kanali xierqa u mhux permezz tal-vjolenza u t-terroriżmu.

 
A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

 
preambolu

Aħna li hawn taħt iffirmajt bħala l-reprentatives tal-komunitajiet Musulmani fil-kapaċità tagħna bħala mexxejja fil-livelli varji kif Muftis, Ulemas, Imam, mexxejja tal-komunità, kapijiet ta 'madrassas Islamika, Muezzins, Mazuns u l-uffiċċji rilevanti Islamika oħra inklużi dawk ta' ħassieba ħielsa u l-mexxejja ogf NGOs kif ukoll NOPs (mhux għall-profitt Organizzazzjonijiet), il-mexxejja taż-żgħażagħ u n-nisa, s gruppi, u l-mexxejja fil-livelli kollha ta 'istituzzjonijiet Islamika jimpenjaw tu jżomm, jippromwovu, propagata u jirrispettaw dawn l-artikoli fl-ittra u l-ispirtu ta' din il-Karta ta 'Musulmani fehim.

Aħna jimpenjaw ruħhom li t-trawwim u l-promozzjoni ta 'ko-eżistenza paċifika madwar Europa fl-ispirtu ta' aħwa wieħed fost l-umanità kollha trattament kollha bħala pajjiżi ndaqs skont il-prinċipji proklamati fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, id-Dikjarazzjoni Nations'Universal Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Assemblea Ġenerali riżoluzzjoni 217A (III) ta '1948), u l-Covernant Nations'International Uniti dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966).

Kull min jikser xi waħda minn dawn Artic les iddikjarat u detaiiled hawn taħt ikunu kkunsidrati bħala persuna barra l-House of Islam, u għandhom jiġu iddenunzjat bħala non-Musulmani u se ssib l-ebda protezzjoni fil-komunità Musulmana.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 1

Aħna se jirrispetta l-reliġjonijiet mhux Musulmani oħra fil-kelma u kuntratt billi toħroġ fatwa ċara ma 'tipprojbixxi b'effett immedjat:

a) L-użu tal-forza u l-vjolenza ta 'kwalunkwe tip kontra l-segwaċi ta' any'or kollha reliġjonijiet mhux Musulmani

b) Il-kwistjoni ta 'theddid permezz ta' kwalunkwe fatwa reliġjuż thedded il-vjolenza kontra l-istituzzjonijiet jew qtil ta 'individwi jew gruppi u segwaċi ta' reliġjonijiet oħra li jistgħu jkunu domiċiljati fil-lokalitajiet milquta jew kwalunkwe pajjiż ieħor kemm jekk tkun il-maġġoranza Musulmani jew b'xi mod ieħor

c) L-użu ta 'kwalunkwe forza fi kwalunkwe forma għal kwalunkwe ilmenti feltru jew attwali

d) Il-qtil jew jimmiraw b'kull istituzzjonijiet ċivili ċivili 2 fil-pajjiżi islamiċi u mhux Islamika bħala mod u l-mezzi biex jiġu indirizzati xi waħda mill ilmenti tagħna.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 2

Aħna wil jirrispettaw u unur ċiviltajiet kollha, kulturi, u t-tradizzjonijiet ta 'nazzjonijiet oħra u n-nies irrispettivament mill sfondi etniċi jew reliġjużi tagħhom.

Dan se jinkiseb bl-introduzzjoni ta 'programm edukattiv ċar permezz ta' l-istituzzjonijiet Islamika u l-ħwienet kif ukoll organizzazzjoni ta 'laqgħat speċjali biex jiġu indirizzati ż-żgħażagħ:

a) Permezz tal-promozzjoni fratellanza tal-umanità kollha mingħajr ebda dicrimination reliġjuż jew etniku jew differentitation

b) Billi tiddikjara l-ugwaljanza ta 'l-irġiel u mara u l profanity 3 ta' xejn

c) Bl-insistenza fuq il-validità u l-vijabbiltà tal-liġi domestika nazzjonali; li għandu jiġi mħares għal kollox u tieħu preċedenza fuq il-Shari'ah.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 3

Fl-ispirtu ta 'l-qal, "Ħalli jkun hemm l-ebda ġegħil fir-reliġjon" (Sura 2: 256), aħna jimpenjaw ruħhom li l-laqgħet l-valur tal-libertà, u b'mod partikolari l-libertà tat-twemmin u l-espressjoni. Il-firmatarji hawnhekk niddikjara illi r-reliġjon hija kwistjoni privata u personali u għażla personali. Huwa neiter dritt ta 'komunità u lanqas id-dritt state's li jiddettaw jew jinterferixxu ma' għażla personali person's tal-fidi.

a) Kif suchthere se jkun hemm ebda recriminations aganst kwalunkwe Musulmani jew mhux Musulmani li jagħżel l-ażżard, armi, jew jadottaw fidi ieħor kemm jekk tkun fi ħdan il-House of Islam, minn kwalunkwe fazzjoni Islamika, jew għar-reliġjon mhux Islamiċi jew fidi.

b) Dan il-kunċett se jerġgħu jinħarġu bħala fatwa vinkolanti madwar Europa u offruti għall-pubblikazzjoni fil-gazzetti nazzjonali u lokali sabiex tiġi evitata kwalunkwe interpretazzjoni ħażina.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 4

Il-bażi tal-leġittimità ta 'Islamists'acts ta' terrur u vjolenza joktru hemm hija l-awtorità li jiksbu tiġi ssanzjonata mill-mexxejja reliġjużi. Dawn id-dikjarazzjonijiet tas-sanzjonar huma magħrufa bħala fatwas. Din is-sitwazzjoni issa qed reviwed fil-nazzjonijiet Islamika ħafna.

Ġordan għadda kont tirregola l-proċess ta 'fatwas u l-kontabilità ta' dawk li joħorġuhom. Dawk bi ksur tal-imsemmi regolament jistgħu jiffaċċjaw pieni ħorox. Għarabja Sawdita wisq ressqet proposti f'dan is-sens, u Islamika Għarbija oħra wisq ressqet proposti f'dan is-sens, u l-gvernijiet Islamika Għarab oħra kkummissjonat studju fih. Stati nazzjon trid tikkunsidra din il-miżura bħala salvagwardja.

Wara mit-artikoli ta 'qabel, il-firmatarji li din il-projbizzjoni Karta u jipprojbixxu d-dritt li jinħarġu kwalunkwe fatwa li kieku r-riżultati fil-vjolenza kontra individwi jew istituzzjonijiet.

a) Kull fatwa bħal Se tkun nulla u bla effett.

b) Id-dritt ta 'ħruġ fatwa se tkun limitata għal korp speċifikat, u biss dak il-korp se jkollhom id-dritt li joħorġu fatwas reliġjużi rilevanti.

c) Fatwas maħruġa minn xi ħadd ieħor (jew individwu jew istituzzjoni) apparti mill-korp awtorizzat se jkun invalidu u bla effett.

d) Fil-każ ta 'individwu jew korp li mhuwiex l-korp speċifikat joħroġ fatwa dan bwould tiġi kkunsidrata bħala illegali u jkun għall-awtoritajiet governattivi xierqa biex iġibu lilu / lilha / lilhom għall-ġustizzja.

e) Il-firem għal din il-Karta se tikkoopera bis-sħiħ mal-pulizija u securrity forzi fil-ksib lilu / lilha / lilhom għall-ġustizzja, inklużi miżuri ta 'deportazzjoni fejn xieraq.


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani


Artikolu 5

Kif u l-paċi 'promozzjoni paople domiċiljata fi Europa, u ugwalment jemmen li l-Islam huwa reliġjon ta' paċi li tippromwovi l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni tal-popli kollha irrispettivament ta 'sfondi reliġjużi jew etniċi jew sess tagħhom paċi loving:

a) Il-kunċett u l-teachings kollha ta 'Jihad fiżika vjolenza għandha titqies bħala invalida, mhux xierqa u irrilevanti-għalhekk inapplicaple

b) Għalhekk versi Qur'anic Jihah kollha inkoraġġanti vjolenza phycial, kemm jekk kwotazzjonijiet impliċiti jew espliċiti, jew kwalunkwe oħra minn kwalunkwe sors Islamika, tkun li Sunnah jew l-sayings tal-profeta jew dak ta 'l-istudjużi lerned jew mexxejja ta' Ġiħad fi kwalunkwe ħin partikolari jew il-post, għandhom jitqiesu bħala inapplikabbli, invalida u mhux Islamiċi

c) versi kollha Qur'ans li jistgħu jitqiesu bħala jinċitaw id-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta 'reliġjon, etniċità jew is-sess huma biss storika u se jitqiesu bħala mhux effettiv għal dinja tal-lum

d) Dawn versi se jkun jew differit jew sospiż sa meta skulari isibu soluzzjoni għall-interpretazzjoni tagħhom.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 6

Ibbażat fuq l-aċċettazzjoni tal-ugwaljanza tal-umanità kollha, fratellanza ta 'kulħadd u l-libertà u l-qdusija tal-ħajja kollha tal-bniedem, u bbażat fuq il-prinċipju li "kull min slays wieħed raġel huwa daqs li kieku jkun slain l-umanità kollha," atti terroristiċi kollha huma pprojbiti, shunned u illegali:

a) Ebda missjoni suwiċidju jsiru għal tkun xi tkun ir-raġuni hija ġġustifikata

b) Ebda operazzjoni vjolenti Jihad fiżika għandha tkun ikkunsidrata bħala sagru

c) Ebda wieħed li jagħżel li jmutu f'dik l-operazzjoni titqies bħala martri.


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 7

Aħna flimkien se ġlieda kontra t-terroriżmu u jagħmlu dak kollu Fi ħdan kapaċitajiet tagħna li tnisslet minn istituzzjonijiet tagħna permezz ta ':

a) il-kooperazzjoni sħiħa ma 'l-awtoritajiet rilevanti kollha, inklużi dawk tal-Pulizija u Tagħrif Sigriet Servizzi

b) Billi jaraw u l-monitoraġġ priedki moskea u programmi oħra ta 'tagħlim moskea għall-messaġġi mhux skond dan l-Karta

c) Nagħmlu ċert li fil-laqgħat reliġjużi u lectures għaż-żgħażagħ ko-operazzjoni u paċifika ko-eżistenza ma 'dawk mhux Musulmani hija ipproklamata u l-ideoloġija tal-mibegħda huwa msejjes out

d) Rappurtar kwalunkwe sigriet jew suspettużi ta 'ċelloli taż-żgħażagħ kull ta' istituzzjonijiet tagħna

f) Li jiżguraw trasparenza u acces sħiħ lill-awtoritajiet biex tivverifika l-implimentazzjoni ta 'din il-Karta.


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani


Artikolu 8

Aħna se trawwem relazzjoni ma 'dawk mhux Musulmani u tippromwovi l-paċi billi:

a) Ħruġ fatwas regolari promozzjoni tal-paċi u l-fratellanza bejn Musulmani u dawk mhux Musulmani bħala tagħlim sisien ta 'l-Islam

b) Tipproduċi programm ċara promozzjoni tal-paċi u l-maħfra fost il-gruppi kollha ta 'nies irrispettivament mill-isfond kulturali, lingwistika jew reliġjuża etnika tagħhom

c) Teħid ta 'azzjoni poppa permezz estblishing mill-liġijiet li tkeċċi xi officiel Musulmani jew l-uffiċċju-bearer fi kwalunkwe livell li jkun impenjat jew jippromwovi kwalunkwe struzzjoni jew attività li ma tkunx skond dan Karta

d) jimpedixxi kwalunkwe supplications anti-Lhudija jew anti-Kristjani fil-ħinijiet kollha, speċjalment fi żminijiet talb u laqgħat reliġjużi oħra.

 

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 9

Aħna l-firmatarji repuest-istituzzjonijiet Islamika u kollha ta 'assoċjati tagħha, affiljazzjonijiet u ħwienet fil-kooperazzjoni ma' l-firmatarji ta 'din Karta:

a) Li jarmi testi kostituttivi kollha li jiddiskriminaw b'impunità kontra Insara u l-Lhud mill jiddeskrivihom bħala Kaffirs, apostates, polytheists, it-tfal ta 'xadini, u majjali, u jipprojbixxu kwalunkwe inċitazzjoni, insult u r-referenzi kollha diskriminatorji bbażati fuq ir-reliġjon tagħhom

b) Li jabbandunaw il-prattika ta 'takffir (infidel) kontra xi ħadd, kun li Musulmani jew non-Musulmani. (Ladarba mexxej Musulmani tiddikjara xi ħadd bħala tali, huwa għal dawk fidili biex tara dik il-persuna eliminatid.)

c) Li jipprojbixxu u jabolixxu l-prattika ta 'Takkiya (Taqiya) (duttrina Islamika ta' tinsab legimate u l-qerq ta 'oħrajn) biex javvanzaw il-kawża tal-Musulmani u Islam.

Insulti, tixwix, id-diskriminazzjoni u l-qerq m'għandhomx jiġu milqugħa jew prattikati.


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Artikolu 10

Talba kollha korpi u l-istituzzjonijiet Islamika kostitwiti uffiċjalment li tirrevedi u joħroġ interpretazzjonijiet ġodda ta 'dawk il-versi Qur'anic li jitolbu Jihad u l-vjolenza kontra persuni mhux Musulmani. Għal exc lusively:

a) Profeta O (Muhammed)! Tħeġġeġ l-twemmin għall-ġlieda kontra. Jekk ikun hemm għoxrin persuni steafast fost inti, dawn se tingħeleb mitejn, u jekk ikun hemm mitt persuna soda dawn se tingħeleb minn elf ta 'dawk li disbelieve għaliex (il-disbelivers) huma nies li ma jifhmux.

(Sura 8:65)

b) Ħalli dawk (twemmin) li jbiegħu l-ħajja ta 'din id-dinja għall-ġlieda hawn' il quddiem fil-Kawza ta 'Allah, u li l tissielet fil-Kawza ta' Allah, u huwa maqtula jew gets rebħa, Aħna għandu tikkonferixxi fuqu premju kbir.

(Sura 4:74)

c) Dawk li jemmnu, il-ġlieda fil-Kawza ta 'Allah, u dawk li disbelive, il-ġlieda fil-kawża ta' Taghuat (Satana kbira). Hekk ġlieda inti kontra l-ħbieb ta 'Shaiytan (Satana); Ever feeble tabilħaqq huwa l-plot ta Shaiytan.

(Sura 4:76)

d) u l-ġlieda lilhom sakemm ma jkunx hemm Fitnah aktar (dissesion, disbelief u polytheism) u l-reliġjon (Worrship) kollha se jkunu għall Allah Alone (fid-dinja tad-dinja). Iżda jekk dawn rease (jaduraw oħrajn minbarra Allah), allura ċertament, Allah huwa All-SEER 'dak li jagħmlu.

(Sura 8:39)

e) U joqtlu lilhom (unbelievers) fejn issib minnhom, u jibdluhom out minn fejn ikunu irriżultaw inti out. U Al-Fitnah hija agħar minn qtil. U l-ġlieda ma magħhom fil Al-Lal al-Haram-(-santwarju fil Makkah) sakemm dawn (l-ewwel)-ġlieda int hemm. Iżda jekk dawn attakk inti, allura joqtlu lilhom. Tali huwa l-recompence ta 'l-disbelivers.

(Sura 2: 191)

f) Imbagħad meta l-Xhur Sagra (l-1, 7, 11, u 12 li xhur mid-kalendarju Islamika) kienu pssad, allura joqtlu l-Musbrikun (unbelivers) kull fejn issib minnhom, u jaqbdu magħhom u besiege minnhom, u tipprepara għalihom, kull issajjar. Iżda jekk dawn jindem u jwettqu As-Salat, u jagħtu Zakat, imbagħad ħalli mod tagħhom b'xejn. Verily, Alla huwa OFT klementi, Ħafna ħniena.

(Sura 9: 5)

g) Il-rikompens ta 'dawk li pagi gwerra kontra Allah u Messenger Tiegħu u jagħmlu inkwiet fl-art biss li dawn għandhom jinqatlu jew msallab jew idejn u bla saqajn tagħhom jinqatgħu fuq il-ġnub opposti, jew ikunu eżiljat mill-art. Dan huwa disgrace tagħhom f'din id-dinja, u torment kbir huwa tagħhom fil-Minn hawn.

(Sura 5:33)

h) Il-ġlieda kontra posthom hekk li Allah se jikkastigaw lilhom mill idejk u disgrace lilhom u jagħtuk rebħa fuqhom u fejqan-sider ta 'nies jemmnu ...

(Sura 9:14)

i) Il-ġlieda kontra dawk li belive mhux fil Allah, u lanqas fl-aħħar jum, u lanqas fil Allah u lanqas fil-Jum l-aħħar, u lanqas jipprojbixxu dak li kien forbiddenby Allah u Messenger Tiegħu u dawk li jirrikonoxxu mhux l-reliġjon tal-verità (ie Islam) fost il-poplu tal-Iskrittura (Lhud u Nsara), sakemm iħallsu l-Jizyah (taxxa umiljanti fuq dawk mhux Musulmani) mas-sottomissjoni lesti, u jħossuhom imrażżna.

(Sura 9:29)

j) U kun lest kontrihom kollha inti tista 'poter, inklużi steeds tal-gwerra (jiġifieri kull forma ta' armi) jheddu l-ghadu, u oħrajn minbarra min, inti tista 'ma jafux imma min Allah ma jaf. U tkun xi tkun inti għandu tqatta fil-Kawza ta 'Allah għandu jitħallas lura unto you, u inti ma għandhom jiġu trattati inġustament.

(Sura 8:60)


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

k) (Ftakar) meta Lord tiegħek ispirati l-anġli, "Verily, I am miegħek, sabiex iżommu ditta dawk li jkunu belived. I wil mitfugħa terrur fil-qlub ta 'dawk li jkunu disbelived, hekk strajk magħhom matul l-għenuq, u smite fuq swaba u sieq kollha tagħhom. "

(Sura 8:12)

l) Aħna għandu jitfa 'terrur fil-qlub ta' dawk li disbelive, becase huma ingħaqdu ma 'oħrajn fil-qima ma' Allah, li għalihom huwa kien bagħat l-ebda awtorità; alloġġ tagħhom se jkun l-nar u kemm ħażen huwa l-alloġġ ta 'l-Zalimum (polytheists u malfatturi).

(Sura 3: 151)

(Dan poeżiji ngħatat fl Medina rigward il-pagani ta 'Makkah, matul il-battalja ta' Uhud. Ftit wara li kien magħmul effettiva mal-konkwista ta 'Makkah, u l-applikazzjoni tagħha mill-Shari'ah jew ġurisprudenza Islamika huwa li tkun fuq kollox mhux Musulmani, hawn u issa.)

m) O li tkun ingħatajt l-Iskrittura (Lhud u Nsara)! Belive fil dak Għandna żvelat (sa Muhammad) jikkonferma dak li hu (diġà) miegħek, qabel we jiġu eliminati tiffaċċja (billi tagħmilhom bħall-dahar ta 'għenuq, mingħajr imnieħer, ħalq, għajnejn, eċċ) u jibdluhom hindwards, jew curse minnhom Kif aħna misħuta bir l-Sabbath-breakers. U l-kmandament ta 'Alla huwa dejjem eżegwita.

(Sura 4:47)

n) O inti li jemmnu! Ħu mhux Lhud u l-Insara bħala Awliyah (ħbieb, protectors, helpers, eċċ) huma, iżda Awliyah lil xulxin. U jekk xi fosthom inti tieħu bħala Awliyah, allura żgur huwa wieħed minnhom. Verily, Allah gwidi mhux dawk in-nies li huma l-Zalimun (pholytheists u malfatturi u inġust).

(Sura 5:51)

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

o) O inti li jemmnu! Ħu mhux bħala tiegħek Bitanah (konsulenti, konsulenti, protectors, helpers, eċċ) dawk barra reliġjon tiegħek (pagani, Lhud, Insara, u hypocrites) peress li dawn mhux se jonqsu li jagħmlu l-aħjar tagħhom biex korrotti inti. Li jixtiequ li jagħmlu ħsara sever. Mibegħda diġà deher minn f'ħalqhom, imma dak isdra tagħhom jaħbu hija ħafna agħar. Tabilħaqq Għamilna sempliċi li inti l-Ayatt (Provi, provi, versi) jekk inti tifhem.

Sura 3: 118)

p) Żgur, dawn disbelieved li jgħidu:. Allah huwa hu, il-Messija, iben Ġesù ta 'Marija "Iżda l-Messija (Ġesù) qal:" O Tfal ta' Iżrael! Qima Allah, Lord tiegħi u Lord tiegħek. "Verily, kull min tistabbilixxi imsieħba fil qima ma 'Allah, allura Allah jkun ipprojbixxa Paradise għalih, u l-Fire se jkun alloġġ tiegħu. U għall-Zalimun (polyheists u malfatturi) hemm ebda helpers.

(Sura 5:72)

q) Żgur, disbelievers huma thosewho qal: ". Allah hija t-tielet mit-tliet ((f 'Trinity)" Imma m'hemm l-ebda god iżda Wieħed Allah U jekk dawn crese mhux minn dak li jgħidu, verily, a torment uġigħ se. befall l disbelievers bejniethom.

(Sura 5:73)

(Dan torment uġigħ huwa kemm hawn u issa kif ukoll jiġu kkastigati minn investituri informali Allah's fil-qabar u fl-aħħar jum kif murija u spjegati mill reliġjonijiet Iżlamiċi u manwali legali.)

Dawn, u versi simili oħra mill-Qur'an u l-sayings tal-propher irrappurtat fil-manwali Islamika imsejħa Hadith, huma sorsi ta 'ispirazzjoni għall-mibegħda u t-terroriżmu.

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Konklużjoni

Il-Firmatarji f'din il-Karta tafferma mill-ġdid it-twemmin profondi tagħhom f'dawk libertà fundamentali tal-ġustizzja u l-paċi li fuqha l-manutenzjoni tad-demokrazija politika domestika hija dipendenti.

Il-Firmatarji f'din il-Karta tafferma mill-ġdid it-twemmin profond tagħhom fil-Karti tan-Nazzjonijiet Uniti, in-Nazzjonijiet Uniti, id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (riżoluzzjoni 217A Assemblea Ġenerali (III) ta '1948), u l-Nations`International Patt Uniti fi Kwistjonijiet Ċivili u Drittijiet Politiċi (1966) inklużi l-libertà fundamentali li wieħed proselytise u fid-dritt fundamentali tal-individwu ibiddel ir-reliġjon tagħhom.

Il-Firmatarji f'din il-Karta tafferma mill-ġdid hemm twemmin profond fil-paċi bejn il-komunitajiet Iżlamiċi u l-komunitajiet mhux Islamika oħra.

Noti tat-tmiem

1 Jirreferi għal u inc ludes Musulmani tal fazzjonijiet kollha. B'hekk mill-pożizzjoni tal-ġurisprudenza Islamika li tkopri l-House of Islam.

2 Islam kif spjegati mill-istudjużi tagħha hija sistema li tinkludi kollox (soċjopolitiku, soċjo-reliġjuż, soċjo-ekonomiċi, soċjo-edukattiv, leġislattivi, il-ġudikatura u militari), c loaked u garbed fit-terminoloġija reliġjuża. Ma jiġix distingwit bejn sagru u sekulari. Fatwas mill studjużi ewlenin bħal Yousif Al Qardawa jkunu nħarġu leġittimazzjoni l-immirar ta 'kollha, kemm jekk persunal ċivili jew militari, kif hemm istituzzjonijiet. Huwa importanti li wieħed jinnota li hemm distincition ċar bejn (a) u (d) f'dan l-artikolu.

3 Il-kunċett u l-duttrina li kollha mhux Musulmani huma profane (magħrufa bħala najees) huwa ddikjarat fid Sura 9:28. Dan impurità huwa mhux biss ċerimonjali, iżda għandha implikazzjonijiet prattiċi, li jirriżultaw fi devalwazzjoni ta 'u d-diskriminazzjoni kontra persuni mhux Musulmani.

Glossarju

Alim

Titolu ta 'scholar Islamika. An Alim, i titolu ieħor jista 'jkun Shaykh ul Islam, rikonoxxut bħala anzjani mingħajr ma jkunu antiki iżda figura ewlenija li expounds l-Qur, li u l-mod Islamika tal-ħajja u r-regolamenti tagħha lill-Musulmani u oħrajn.

Fatwa

Digriet legalment vinkolanti mill-Mufti bbażata fuq l-opinjoni reliġjuż minn manwali Islamika. Dan jista 'jkun fi kwalunkwe jew kollha oqsma, kemm jekk finacial, politika, ġudizzjarja, governattivi, eċċ

House of Islam

L-alloġġ ta 'l-Islam, it-territorju fejn hemm maġġoranza Islamika u fejn il-kelma ta' Islam huwa suprem.

Imam

Persuna li twassal dawk fidili talb Islamika. Dan it-titolu jingħata lil dak li jippresiedi fuqhom jew huwa jista 'jiġi studjuż tgħallmu u kieku jaġixxu bħala wieħed mill-mexxejja tal-komunità Musulmana.

Jihad

Mezzi biex teżerċita sforz, taqbida jew forza; huwa mezz biex jintlaħqu l-għanijiet Islamika.

Madrassa

A skola reliġjuża fejn it-tfal u adulti jitgħallmu u huma grouded fil duttrini Islamika, kemm reliġjużi u politiċi.

Mazun

Persuna li tgħix qrib il-moskea u għandu dmirijiet offial ta tiżżewweġ u jindifnu u jattendu l-ċerimonji tismija, circumcisions kif ukoll kull Attivitajiet soċjali u tal-komunità tal-komunità Musulmana.

Muazzins Plural ta muezzin

Muezzin

Persuna li tagħti l-sejħa talb biss il-ħinijiet ta 'moskea u rikonoxxuti mis-soċjetà Musulmani.

Mufti

A scholar Islamika bi kwalifiki għolja, normalment il-kap ta 'l-scolars Islamika li dikjarazzjonijiet jew answars li givenquestions jew kwistjonijiet imqajma huma verdetti formali u legalment vinkolanti fuq dawk li talbu. Dan jista 'beprivate jew livell nazzjonali.

Shari, ah

Ġurisprudenza Islamika. Bażi tagħha hija fil-Qur, AN u l-Sunnah (-tradizzjonijiet u l-exampple tal-Profeta).

Sunnah

L-eżempju tal-Profeta fl-affarijiet kollha, sayings tiegħu, l-azzjonijiet tiegħu u dak li hu approvat u ħafer.

Ulema Plural ta Alim.

Umma

Il-korp dinji ta 'Musulmani kollha bħala komunità distinta u koeżiva.

Uztaz

Għalliem Islamika ta 'madrassa li hija skola reliġjuża mehmuża mal-moskea jew taħt is-superviżjoni tagħha u finalment taħt l-Affarijiet Reliġjużi u endownment ministryof.

 

A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Glossarju

Kunsill Ewropew ta 'Fatwa u r-Riċerka (ECFR)

Imwaqqfa fl-1997 fuq inizjattiva tal-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet Islamika in Europa (ara hawn taħt), il-ECFR huwa korp aktar awto magħżula, magħmul minn lerics ċ Islamika u scolars, preseduta mill Yusuf al-Qaradawi.

Federazzjoni ta 'Organizzazzjonijiet Islamika fil Europa (FIOE)

L-FIOE hija organizzazzjoni umbrella li tirrappreżenta Gruppi Musulmani fl Europa. L-għan tagħha huwa li tinżamm l-preżenza Musulmani fl Europa u biex itejjbu u jiżviluppaw li precence sabiex Islam huwa sewwa u eżatti.

Kunsill Musulmani tal-Gran (MCB)

L-MCB hija organizzazzjoni umbrella li tirrappreżenta aktar minn 250 organizzazzjonijiet Musulmani. Din twaqqfet fl-1997 u li huwa meqjus bħala l-leħen ta 'l-Islam fil-Gran Brittanja.

Musulmani World League (MWL)

L MWL huwa wieħed mill-akbar NGOs Islamika Islamika reliġjużi. Din twaqqfet fl-Makkah fl-1962 mill-figuri reliġjużi Iżlamiċi minn 22 pajjiż. L-organizzazzjoni tqis lilha nnifisha bħala r-rappreżentant kulturali u reliġjuż mill-twemmin Musulmani u huwa Għarabja ffinanzjaw mmexxija.

Organizzazzjoni tal-Konferenza Islamika (OIC)

L-OIC hija organizzazzjoni inter-governattivi ta 'ħamsin-stati u kien etablished fl Marokk fl-1969. L-għanijiet primarji tal-OIC huma "sabiex jippromwovi s-solidarjetà fost l-Istati Membri kollha; li tissaħħaħ il-koperazzjoni fost l-istati membri fl-oqsma ekonomiċi, soċjali, kulturali, xjentifiċi, u oħrajn ta 'attività; li jagħmlu ħilithom biex jeliminaw is-segregazzjoni razzjali u diskriminazzjoni u biex jopponu kolonjaliżmu fl forom kollha tagħha biex tappoġġa l-poplu Palestinjan fil-ġlieda tagħhom li terga drittijiet nazzjonali tagħhom u r-ritorn lejn pajjiżhom tagħhom;. u, li jappoġġjaw nies Musulmani kollha fil-ġlieda tagħhom biex jissalvagwardjaw id-dinjità tagħhom, l-indipendenza u d-drittijiet nazzjonali "


A Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani

Affermazzjoni

Jiena, hawn taħt iffirmat, bħala individwu, jew bħala organizzazzjoni uffiċjali taċċetta fil-prinċipju l-ħtieġa li terġa 'teżamina u tindirizza l-applikazzjoni band tifsira ta' ċerti testi Iżlamiċi u duttrini; u li l-kwistjonijiet identifikati fil-Karta proposta ta 'Ftehim Musulmani jirrappreżentaw il-bażi għal aktar diskussjoni ta' dawn il-kwistjonijiet.

I jaffermaw twemmin tiegħi fil:

1. L-ugwaljanza tal-bnedmin kollha, quddiem Alla u l-liġi

2. Drittijiet ugwali għall-mara, fil-prinċipju u l-prattika

3. Ir-rifjut ta 'sfurzar, intimidazzjoni u l-vjolenza fl-isem ta' reliġjon

4. Il-libertà reliġjuża u rifjut tal-persekuzzjoni ta 'dawk li jikkonvertu minn fidi għall-ieħor

5. Tolerence ta 'reliġjonijiet oħra, u twemmin tagħhom, u r-rifjut og teachings reliġjużi li jiddiskriminaw kontra l-oħrajn fuq il-bażi ta' twemmin reliġjuż tagħhom.

Isem = ------------------------------------------------ -----------------------------

Firma = ------------------------------------------------ ------------------------------

----------------------------------------------- Organizzazzjoni jekk rappreżentati ----------------

Uffiċċju, jekk miżmuma ---------------------------------------------- --------------------------------

Jekk jogħġbok jinqata u r-ritorn għal:

Karta proposta tal-Musulmani 'Ftehim

P.O. 51542 kaxxa

Londra, Se1 3XS


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Malta Malta € ( fra 2004 medlem af EU )

 


 

 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 3. maj  2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Martin Luther

født 1483 = død 1546

www.Google.dk 

 

 

 


 

--------

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 04 Backgrounds of the ...

www.youtube.com/watch?v=tGTebuSNIlo
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic ...
 
 

Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 Kan historieløse Journalister = lære noget = ved at lytte ???

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 Kan historieløse Journalister = lære noget = ved at lytte ???

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Malta Music and Images - YouTube

www.youtube.com/watch?v=j_jbgK8HyYo
14. jul. 2010 - Uploadet af cre8ivmind
Malta is the 159th country in my Music/Travel serien

 Malta Tagħna Biss - YouTube

ENZO GUSMAN - L-AVUKAT TAL-KAROZZIN - YouTube

www.youtube.com/watch?v=sqY3ZLbOMDI
4. aug. 2007 - Uploadet af wenzug
Budaj (Ghana) Il-Knisja Ta' l-Imgar Pt1 Lejla Mgarrija 1994 - Duration: ... My Choice - Enzo Gusman ...

 Maltese Singers - Enzo Gusman: L-Avukat tal-Karozzin ...

 


 

Behind the closed doors of The Vatican ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=3IHlET1a2zQ
31. okt. 2014 - Uploadet af History Channel
A great collection of documentaries from around the world. https://www.youtube.com/user/ChannelHistory100 ...

 


 

The Vatican Secret Archives - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SbHW7nX46nA
14. dec. 2011 - Uploadet af VdHBooks
BEHIND THE CLOSED DOORS OF THE VATICAN SECRET ARCHIVES www.vdhbooks.com The Vatican ...

 


 Billeder af Traditional Maltese Music ?

 Billedresultat for Traditional Maltese Music ?

 Flere billeder af Traditional Maltese Music ?

 


 

Mohammed's History - Exposing Islam's "Hidden Truths" - Of ...

https://vimeo.com/37180624
21. feb. 2012
"Mohammed's History" - Guest Speaker: William Federer on Jan. 25, 2012 - CC Chino Hills, CA - A MUST ...

 


 

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Grundlovsnyt - YouTube


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatter = Monica Papazu 

Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam af Monica Papazu, ISBN 9788791107245

Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

Udgivet af = Foreningen

www.danskkultur.dk 

 

Kan man kalde sig et oplyst menneske

uden at have læst disse books

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
 

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857    

 Valget er nu udskrevet.

www.Spydet.Blogspot.com   

 www.UriasPosten.net

 www.DenKorteAvis.dk

 

Political Islam - YouTube 

www.politicalislam.com  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 

Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden.

2017 - 500 år efter Luther!

HVORFOR = WHY

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

  

Læs artikel

Læs mere  

Videnskab

 www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 

Muslims are not suppossed to get mad, But this one is ... 

www.waymarkmedia.org

 

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Det gør nogle Mødre i Danmark

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

'Grexit a must but EU leaders blind to reality' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SNg8dHqedK0
4. sep. 2012 - Uploadet af RT
Moody's ratings agency has changed the Eurozone's outlook from stable to negative, warning it faces being ...
 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 -----------

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kwbEMVsGFJg
15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

 


 

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.


 

Billeder af ingrid carlqvist

Billedresultat for ingrid carlqvist

 Avisen for tænkende mennesker.


  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


Trykke og Talefrihed

Det er en = Global opgave. 

 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt 

støtte Trykkefriheden og = Ytringsfriheden = så bliv medlem.

Kort sagt  

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ... - YouTube

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 


 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

  

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 

  Billeder af mellemøsten

 


Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

WWW.THEQURAN.COM   

 www.politicalislam.com

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Grundlovsnyt - YouTube

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621532 

 


 

 

Kend din Gud  = Know your God

 214 Changing the Word Total Onslaught Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=l3JtU4STzKQ
25. aug. 2014 - Uploadet af Christocentric Fellowship
How the modern day Bibles are being populated with incorrect translations of the original Hebrew and Greek. 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på disse Links

                Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

Du kan høre  Hovedtaleren   på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Magna  Carta

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

Billeder af torben mark pedersen

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

  

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

på 

Trykkefrihedsselskabets  hjemmeside

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Grundlovsnyt - YouTube

 


www.TavshedensTyranni.dk 

Det er en lokal National opgave  og en  Global National opgave at Bekæmpe

Tavshedens Tyranner

 The Sound of Silence (Original Version from 1964) - YouTube

 Derfor denne opfordring til dig = meld dig ind i Trykkefrihedsselskabet

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 Teologiske  Forklaringer Savnes

 Billeder af danmarks grundlov 1849

 

 

 

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Grundlovsnyt - YouTube

entuelt dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

 Hvordan forsvarer vi ( Danmarks Indbyggere ) vores gamle ret til 

 at tænke tro og tale frit ???

-----------------

det får mig til at foreslå at

Folketinget  fjerner

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra

   Danmarks  Lovgivning ???

 


 Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk- Luthersk Kristen Nationalstat

Bemærk at Paragraf 4. er ikke kun en almindelig lov = men en del af

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 og derfor hører

 Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

disse 2. love absolut ikke hjemme  i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 I hvilke årstal er

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

blevet implementeret i Dansk Lovgivning og af hvem  ???

 Danmarks Riges Grundlov

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134    


  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link 

 

  Billeder af mellemøsten

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 

 

 

 

Den  Teologiske  Gåde

Præsenteret her 28. juni 2015

Er

Guds Lov = De 10 Bud

ved at blive udskiftet  ???

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
28. apr. 2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full ...

 


 Guds globale Leveregler

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Er de blevet udskiftet med disse 10 Globale Leveregler

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 Lidt Viden om Religion

Alle der ikke er Kristne = de er Hedninger

Alle der ikke er Katolikker = de er Kættere

Alle der ikke er muslimer = de er Vantro 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Er det globale økologiske områder vi ser her  ???

 

 

 Hvad  kan det betyde  ???

 

 


Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

King James Code Part 6 - Bible Numerics - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZEjwKcpTchk
10. dec. 2011 - Uploadet af Michael Hoggard - WVB & PMO
King James Code Part 6 - Bible Numerics. Michael Hoggard - WVB & PMO. SubscribeSubscribedUnsubscribe ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 

UNITED NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS ...

www.youtube.com/watch?v=D6-rooWoPFc
15. nov. 2014 - Uploadet af † WAKE UP ‡
It's purpose is to #destroy the United States. ... NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS, WW3 ...

 

1. )  At afskaffe alle eksisterende regeringer

2. )  At afskaffe al privat ejendon

3. )  At afskaffe arveretten

4. )  At afskaffe Nationalfølelsen

5. )  At afskaffe alle religioner

6. )  At afskaffe familien

7. )  At danne en verdensregering

Hvad er den lokalt Danske  og globale status her i 2015  ???

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 -------------------

 

 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Den teologiske Gåde = den er stadig = hvordan blev

Guds lov = De 10 Bud 

 Guds globale Leveregler i hverdagen.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Til disse

De 10 gaia Bud

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan det være Katolsk Bestillingsarbejde ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det du Printer ud = det kan eventuelt = overføres til en

www.123hjemmeside.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

 


 

 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 
 
 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 


 http://www.feriepartiet.dk/336475838 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 


Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Dissident - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nU91LD-MkA0
1. jul. 2015 - Uploadet af Political Islam
Dissident What should those who oppose political Islam and Sharia call ... As Bill Warner argues, this term ...
 
 
 

 


 Kamal Azmy The Islamic dilemma 1-9 - YouTube

 Video til kamal azmy the islamic dilemma 06 the status of women in islam ep1

 William Cooper ( har sagt = stol på ) Guds Søn = Jesus


  Hvad er gåden muslimer ikke kan løse fordi muslimer ikke kender gåden ???

 www.123hjemmeside.dk

Muslimer kender ikke gåden = fordi gåden ikke står i Koranen. 

 Gåden står i ( Bibelen = Daniels Bog ) Kapitel 2.

 


 Hvorfor findes disse 10 Bud = de ikke i Koranen = dem som Gud skrev på to stentavler med sin finger  ???  Hvilken muslim kender svaret på dette spørgs mål ???

Disse 10. regler = som kristne børn opdrages efter = nemlig 

Guds Lov = De 10 Bud 

de står i den Danske Bibel

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

 Min Tros-erklæring lød således = da jeg blev konfirmeret

Iøvrigt  

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 -------------------

Lige som min Kristne Gud = har Helligånden til = at fylde Kristne med Sandheder

Således tror jeg at Satan = har en Hadets Ånd = der fylder sine tilhængere med  Had og Løgne.

 


 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps