Grundlovsforeningen

 

Præsenteret her 17. 0ktober 2015 

 


 Axel Artke

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Grundlovsforeningen  Dansk Kultur

meddeler

Der har været afholdt en ekstraordinær Generalforsamling under ledelse af prof. jur. dr. Ole Hasselbalch d. 18/1 2015 bekræftet af vedtægterne af 2012 og følgelig er valgt fem nye bestyrelsesmedlemmer og en revisor. Den nye bestyrelse består af:

http://www.kulturpartiet.dk/109362412 

 Vi ser her et Billede af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs nu afdøde Formand  = her sammen med Grundlovsforeningens  nye Formand Hr.

Axel Artke

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Rolf Slot-Henriksen

 Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Grundlovsforeningens Dansk Kulturs nu afdøde Formand og stifter 

var også en flittig Forfatter.

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 

Rolf Slot-Henriksen (1951-2012) in memoriam —

findes på dette Link af

grundlæggeren af =  Grundlovsforeningen Dansk Kultur

 www.medie1.dk

 


 


Velkommen til min hjemmeside i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


 

 Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Rolf Slot-Henriksen (1951-2012) in memoriam

findes på dette Link

 www.medie1.dk

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

 

1. Ændring af Grundloven  = Et Kulturkrav = der viser at

Bevarelsen af

Danmarks Riges Grundlov

er en del af Kulturkampen

Vil du bevare = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = så meld dig ind i

Grundlovsforeningen

www.Danskkultur.dk

 Du kan læse om de Kristne helligdage under overskriften

mærkedage

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 Her bør måske oplyses om = at der i Danmarks Lov allerede er anbragt en Blasfemilov = tilsvarende den blasfemilov = som denne unge kristne moder blev dømt efter.

Ren-uren

 Her har jeg spørgsmål om = hvordan og hvornår

 Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140

 blev en del af Dansk Lovgivning = fordi jeg nødig vil dømmes efter en af disse to love = hvis der bliver et flertal af muslimer i Danmark  ???

 Med Venlig hilsen  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894

Da jeg er Evangelisk-Luthersk Kristen så har jeg

den opfattelse at

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140

absolut

 hører hjemme i Koranen.

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

 Lidt mere om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

( Taqiya )

 Kafr eller Kafir

 Ren-uren

 Bill Warner, PhD: The Political Side of Hijabs - YouTube

 www.123hjemmeside.dk


 En meget grundig = Videnskabelig analyse = af Koranens indhold = har ført til denne viden. Min vurdering

Saxo-Poul   

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 03 Backgrounds of the ...

www.youtube.com/watch?v=SW9EKG51Rco
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 ...
 

 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 


Der sker også meget i mellemøsten = så hvordan ser det ud der ???

 Billeder af mellemøsten

 


Min Danske Bibel og Danmarks Grundlov.

Første Mosebog ( Genesis ) Det gamle testamente 1. Kapitel Vers 1.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Hvad betyder det for Kristendommen = jo dette =

Min Kristne Gud = Herren ejer jorden = fordi han er skaberen = og hans hersker-område = det er = himmelen, jorden og havet, med alt hvad der er i dem.

GUDS  SEGL

 ser således ud

 

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

Jeg mangler her = at præsentere den lov = som Moses modtog af Herren = nemlig

 Guds Lov = De 10 Bud )

 som står i min danske Bibel ( Det gamle Testamente ) Exodus

Kapitel 20 Versene fra ( 3 til 17 )

Pagtens fornyelse = findes i Det Gamle Testamente = Deuteronomy 

Kapitel 10 = Vers  ( 1. til 5 )


 Grundlovens Paragraf 4. i

Danmarks Riges Grundlov

betyder at Danmark er en

Luthersk-Evangelisk Nationalstat.

og ikke en

Katolsk Nationalstat.


 

 Det betyder  derfor efter min opfattelse = at det er direkte tyveri = at opkræve ejendomsskat fra

Danmarks Luthersk-Evangeliske Landmænd

 da jorden tilhører = Herren Personligt = men = Herren giver lande til de Folkeslag = der nidkært overholder. 

 Guds Lov = De 10 Bud )

 Så hvem vover = at beskatte noget = der tilhører Herren ??? 

--------------------

og nu en lille = tænkepause = medens der tænkes  ??? 

 


  www.advarselspartiet.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan den Danske Grundlov

 Danmarks Riges Grundlov

Overleve en EU-grundlov  

???

 


  LUKKELOVEN

 Hærværk mod dansk kultur.

Regeringen er ved at forberede en gradvis afskaffelse af hele lukkeloven.

 Afskaffes lukkeloven, så alle butikker kan holde åbent om søndagen, vil de fleste familieejede enkeltmandsbutikker og specialbutikker med få ansatte i længden blive tvunget til at lukke, da de ikke kan klare konkurrence med supermarkederne at skulle have åbent altid. Mange områder i landet vil blive tomme for almindelige forretninger.

Normalt har der kun været job af betydning for liv og helbred, der har haft søndagsarbejdet og de rullende fridage. Men efterhånden som de kulturelle og åndelige værdier skydes i baggrunden, og kun de materielle ting tæller, så ændres tingene.

Det er på langt sigt ikke bare HK´erne, der får rullende fridage og søndagsarbejde. Det bliver os alle. Samtlige erhverv står på spring for at betragte ugen som en syv-dages produktions- og arbejdsuge. Der skal produceres hele tiden og løbes endnu stærkere.

 Og hvorfor? Vi har alle de ting, vi behøver. Alligevel skal vi have flere tin - også selv om det er på bekostning af vores fælles fritid. Glem ikke, at fælles fritid for befolkningen som helhed er mere værd end fritid, der kun er for os selv.

 Læg mærke til, at jo mere man kan handle, hvornår man vil, jo mindre kan man handle, hvor man vil.

Ophævelsen af lukkeloven vil betyde på langt sigt, at der kun kan handles begrænsede steder i storcentre.

Ved at ophæve lukkeloven svækker man den geografiske kultur med liv i nærområderne, man svækker også det åndelige og kulturelle samvær mellem mennesker.

 En ophævelse af lukkeloven vil være hærværk mod dansk kultur.

Afskaffes lukkeloven, gøres alle ugens syv dage til hverdage.

Et samfund med 365 ens dage i året er et fattigt samfund.

Og det må stadig hævdes, at mennesker er mere end købekraft på to ben.Siden 2. verdenskrig har Danmark - og de fleste europæiske lande - solgtud af deres åndelige og kulturelle værdier til fordel for en ensidig jagt på materielle ting. Materialismen har erstattet både den danske og den kristne fælleskultur.

I denne proces har man udsultet familien for arbejdskraft og overført arbejdskraften til arbejdsmarkedet. Dette har man gjort, fordi arbejdskraften på arbejdsmarkedet skaber forbrugsting og umiddelbare serviceydelser.

Her har man overset den åndelige og sociale produktion, familien tidligere frembragte. Denne opvurdering af arbejdsmarkedet på familiens bekostning er blevet mere og mere rendyrket, men efterhånden som tiden er gået, viser det sig at have dramatisk uheldige virkninger.

Folk har ikke efter fyraften overskud til at tage sig af naboen, at beskæftige sig med frivilligt almennyttigt arbejde, at tage sig af venner, at tage sig af venner, at tage sig af familien og børnene.

Nærmiljøet og familien visner. Menneskene bliver karakterløse og fremmedgjorte. Menneskene kan ikke kan ikke have med hinanden at gøre. Krimalitet og utryghed vokser. Familien kan ikke reproducere sig selv.Også det fysiske miljø er nødlidende på grund af dette.

Det vil også være meget svært at samle den lille kernefamilie, hvis skolen har åbent nogle dage, faderens virksomhed andre dage og moderens på en tredje måde. Vi fjerner familiens mulighed for at gøre noget sammen. Måske løser man så problemerne med forældrenes skemaproblemer med yderligere tid på bøeneinstitutionerne?

Mon dette er ordentligt tænkt igennem?

Niels Erik Søndergård

Citat slut

 Dette indlæg var af

Niels Erik Søndergård

tidligere bestyrelsesmedlem i Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

og er fundet i Grundlovsforeningens EU-folder på side 48 og 49 = der handler om Dansk Kulturs holdning til EU-Forfatningen = udgivet i juni 2005.

 Lad mig kort nævne over for de unge mellem 14 år og 21 år der dyrker

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

de har muligheden for på

 www.medie1.dk

at høre et interview af Niels Erik Søndergård hvor han fortæller om Grundlovsforeningen og Grundlovsforeningens stifter = og tidligere Formand

Rolf Slot-Henriksen

Dette interview er foretaget af

Elsebeth Halckendorff


  Har ophævelsen af lukkeloven været hærværk mod

Dansk Kultur ???

 Hvad er din vurdering ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 04:18

Ali ste poslovni človek ali izvajalca, Politiki ali Pastor in želite postati velik, zmogljiv in znana v svetu, se nam pridružite, da postane ena od danes naši uradni član ste se daje idealno priložnost, da obiščete Iluminati in njegov zastopnik po tem, ko

...
06.11 | 14:12

Hvorfor omtaler regeringen m.fl. ikke de 3 andre forbehold. Det hele skal skjules omkring politi og retsvæsen. Norge og Schweitz er heller ikke med i politi m.m

...
03.08 | 05:32

silahkan kunjungi kami
http://petershephoto.blogspot.com/

...
27.12 | 00:58
Hej Erling og Mads har modtaget 1
Du kan lide denne side